64% eurooplastest ei leia, et elu ilma Euroopa Liiduta oleks halvem

0
1056

Šokeeriv tulemus: koguni 64% eurooplastest ei leia, et elu ilma Euroopa Liiduta oleks halvem

49% eurooplastest leiab, et EL on “ebaoluline” projekt, kus tuuakse välja läbipaistvuse puudumine ja rahulolematus ELi juhtide suhtes, kes “ei keskendu asjadele, millest inimesed hoolivad”.

Brüsselis asuv mõttekoda Euroopa Sõbrad viis uuringu läbi septembris kõigis ELi liikmesriikides, milles osales enam kui 11 000 inimest.

Lühidalt: eurooplaste armulugu Euroopa Liidu vastu hakkab lõppema ja liit lausa karjub suurte muutuste järele.

EU CRISIS: Shock poll sees half of Europeans brand EU IRRELEVANT ‘we’ll see more Brexits’

The EU faces an uncertain future after a Brussels-based think tank published a survey that showed a majority of European citizens were not enamoured with the European project.

JÄTA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.