Väliseestlaste ajaleht kolme aasta eest: “Eestis on juba Euroopas kõige suurem protsent immigrante?”

15

“Eestis on juba Euroopas kõige suurem protsent immigrante? Ja valitsus tahab neid veel juurde tuua!”,

kirjutas väliseestlaste ajaleht kolme aasta eest.

Foto: Estonian World Rewiew

Kahjuks ei selgu, mis meetodil need numbrid on leitud, aga Eestis on välispäritolu inimesi teadupärast üle 30%.

Immigrantide ja nende laste osakaalu võrdlus 
OECD riikides aastal 2013 (avaldatud juulis 2015).

Eestis on see OECD statistika kohaselt u 1/3 rahvastikust,
selle näitaja poolest oleme Luksemburgi ja Šveitsi järel kolmandal kohal Euroopa Liidus!