Laupäev, oktoober 20, 2018
Avaleht Arvamus Lehekülg 14

Arvamus

Avaldame meediast, kommentaariumitest ja meile saadetud arvamuslugusid. Saada arvamuslugu: arvamus@rahvuslane.ee (mingit tsensuuri pole, avaldame kõik arvamuslood: olenemata inimesest ja tema poliitilistest vaadetest)

>