Esmaspäev, oktoober 22, 2018
Avaleht Arvamus Lehekülg 9

Arvamus

Avaldame meediast, kommentaariumitest ja meile saadetud arvamuslugusid. Saada arvamuslugu: arvamus@rahvuslane.ee (mingit tsensuuri pole, avaldame kõik arvamuslood: olenemata inimesest ja tema poliitilistest vaadetest)

>