Eesti annab rahvusvahelistele organisatsioonidele üle 800 000 euro

0
2652

Eesti toetab ÜRO arenguprogrammi UNDP tegevusi tuleval aastal 75 000, ÜRO lastefondi UNICEF 150 000 euro ja ÜRO rahvastikufondi (UNFPA) 60 000 euroga.

TALLINN, 9. oktoober, BNS – Eesti annab kokku 810 000 eurot erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuste toetamiseks tuleval aastal, vahendas BNS.

Eesti toetab:

 • ÜRO arenguprogrammi UNDP tegevusi tuleval aastal 75 000 euroga
 • ÜRO lastefondi UNICEF 150 000 euroga
 • ÜRO rahvastikufondi (UNFPA) 60 000 euroga

selgub välisministeeriumi dokumendiregistris avaldatud dokumendist..

 • ÜRO tütarlaste hariduse algatuse (UNGEI) toetab Eesti 30 000 euroga
 • ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamise agentuuri (UN Women) 80 000 euroga
 • ÜRO Rahuehitamise Fondi (UN Peacebuilding Fund – PBF) 75 000 euroga

 

 • 30 000 eurot annab Eesti relvastatud konfliktides esineva seksuaalvägivalla vastase võitluse ÜRO peasekretäri eriesindaja tegevuste toetuseks
 • 50 000 eurot relvastatud konfliktides esineva seksuaalvägivalla vastase võitluse ÜRO ekspertide meeskonna toetuseks
 • 30 000 eurot laste relvakonfliktides vastase võitluse ÜRO peasekretäri eriesindaja tegevuste toetuseks tuleval aastal.

 

 • ÜRO põlisrahvaste fondi (UNVFIP) toetab Eesti 20 000
 • ÜRO narkootikumide ja kuritegevuse büroo (UNODC) tegevuste 5000
 • valitsusvälise organisatsiooni Transparency International sekretariaati 40 000 euroga

 

 • 50 000 euroga toetab Eesti Euroopa Demokraatiarahastut (European Endowment for Democracy, EED)
 • 50 000 euroga digitaalvabaduse kaitsjate sihtfondi (Digital Defenders Partnership)
 • 20 000 euroga WTO Doha Arengukava Sihtfondi (Doha Development Agenda Global Trust Fund – DDAGTF)
 • 15 000 euroga WTO tõhustatud koostööraamistikku vähim arenenud riikidele (EIF – Enhanced Integrated Framework for Least Developed Countries)
 • 30 000 euroga Ukraina inimõiguste olukorda jälgivat ÜRO vaatlusmissiooni (HRMMU).

Raha eraldatakse välisministeeriumi käesoleva aasta eelarves arengu- ja humanitaarabiks ettenähtud summadest

Kahjuks napib raha Eesti enda naiste ja laste abistamiseks, sünnitusmajadele, vähihaigetele jne. Raha ei ole.

Eesti annab rahvusvahelistele organisatsioonidele üle 800 000 euro

Eesti toetab ÜRO arenguprogrammi UNDP tegevusi tuleval aastal 75 000, ÜRO lastefondi UNICEF 15

JÄTA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

 • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
 • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
 • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
 • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
 • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.