EUROOPA LIIDU KOOSTATUD RAPORT: Eesti jaoks on ettenähtud 7,6 miljonit pagulast?

EU on koostanud aastal 2010 nn. lôpliku raporti pagulaste ümberpaigutamisest. 

Lk 109 on ka arvud toodud ning Eesti jaoks on ettenähtud 7,6 miljonit pagulast.
Paljud peavad seda naljaks aga nüüd tundub meile, et tegemist täiesti reaalse plaaniga, mida ka kavakindlalt ellu viiakse.

Foto: väljavõte State Watch ajajoonelt
Tähelepanu tasub pöörata ka Punkt: “6. Start with small numbers to make relocation understandable and acceptable to the general public.A sense that experts working on refugee and asylum issues across Europe worry that the public would not accept relocation, largely due to fear of the scale of movements, leads to the suggestion that any relocation programme should start with relatively small numbers. Indeed, this has largely been the case for the existing pilot projects”

Allikas: State Watch

Kommenteeri