Enamik eurooplasi usub, et Euroopa Liit variseb järgmistel aastakümnetel

0
408

Vastavalt uuringule, mis oli tellitud Euroopa Välissuhete Nõukogu (ECFR) mõttekoja poolt: üle poole eurooplastest arvab, et Euroopa Liit laguneb järgmisel aastakümnel.

Saksamaal, Belgias, Madalmaades, Slovakkias, Rumeenias, Kreekas, Tšehhi Vabariigis, Poolas, Austrias ja Prantsusmaal küsitletudest leidis enamus, et Euroopa Liidu lagunemine on „realistlik võimalus” järgmise 10-20 aasta jooksul.

Küsitletud riikidest oli Slovakkias kõige rohkem inimesi, kes uskus, et EL laguneb tõenäoliselt 20 aasta jooksul, seda arvas 66% küsitletutest. Mis puudutab euroskeptilisust, siis teise riigina uskus lagunemist ​​Prantsusmaa, 58% inimestest arvas, et EL laguneb järgmise 20 aasta jooksul.

YouGov küsitles 14 Euroopa riiki – mis moodustavad umbes 80 protsenti Euroopa Parlamendi kohtadest – ning liidu kokkuvarisemist ei uskunud sellised riigid, nagu

  • Rootsi (44 protsenti uskus),
  • Taani (41 protsenti uskus)
  • Hispaania (40 protsenti uskus).

Üllatuslikult väitis kolmandik küsitletutest, et nad usuvad, et tulemas on relvastatud konflikt Euroopa riikide vahel, kusjuures Saksamaal uskus seda 41%.

Euroopa Ülemkogu Välissuhete nõukogu juhataja Mark Leonard teatas pärast tulemusi: „ELi liikmelisuse toetamine on kõrgeim, kui kunagi varem, viimati oli see nii kõrge 1983. aastal, kuid enamik valijaid kardab, et EL võib kokku kukkuda. Eurooplaste ees seisev väljakutse on kasutada seda hirmu nende vaikiva häälteenamuse mobiliseerimiseks ja tagada, et sõna ei saaks ainult ELi süsteemivastased pooled. Ei ole veel liiga hilja. “

Uuring näitas ka seda, et ligi 92 protsenti eurooplastest arvab, et nad kannataksid, kui Euroopa Liit laguneks – eriti seoses töö, reisimise ja kaubandusega.

Allikas: Voice of Europe

JÄTA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.