Euroopa eliit nõuab tungivalt, et kõik riigid allkirjastaksid ohtliku ÜRO rändepakti

0
261

ELi sisserände volinik Dimitris Avramopoulos nõuab tungivalt, et kõik riigid allkirjastaksid ÜRO rändepakti. Kuna leping on maailmale kõige “tähtsam” asi.

10.-11. Detsembril eeldatakse, et kõik maailma riigid allkirjastavad ÜRO ülemaailmse rände lepingu.

Kuid paljud riigid on juba sellest keeldunud. ELis on vähemalt kuus riiki, kes kindlasti ei allkirjasta. Muuhulgas väidavad nad, et pakt edendab veelgi sisserännet ja kujutab endast ohtu riigi julgeolekule.

Ungari peaminister Viktor Orbán ütles sel nädalavahetusel, et pakti allkirjastavad riigi valitsused kujutavad endast tõsist ohtu oma kodanikele.

Avramopoulos ei mõista sellist kriitikat, sõnas ta Saksa ajalehe Die Welt’ile.

Seetõttu nõuab ta, et kõik riigid võtaksid mõne päeva veel mõtlemiseks ja seejärel liituksid rändepaktiga.

Need, kes rändepaketi tagasi lükkavad, ei ole seda piisavalt lugenud, väidab ta ja ütleb, et leping on vastupidine, kui seda arvatakse. Ta lisab, et see on maailmale kasulik, sest see toob kaasa “korrapärase” sisserände kogu maailmas ja lõpetab igasuguse inimkaubanduse .

Nagu teisedki pooldajad, märgib ka tema, et leping ei ole siduv. Migratsioonivoliniku sõnul on see lisaks kõigele ka Aafrikale reetmine, kui ei ühineta paktiga.

JÄTA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.