Euroopa komisjoni president: “riigid, kes lahkuvad ÜRO rändepaktist, on rumalad riigid!”

0
260

Euroopa komisjoni president Jean-Claude Juncker pilkab nüüd neid riikide valitsusi, kes ei ühine ÜRO rändepaktiga. Ta süüdistab riigijuhte selles, et nad pole pakti lugenud ega tea selle sisust.

Need riigid, kes keelduvad paktist, ei teeks seda”, kui nad oleksid seda lugenud, “väitis Juncker esmaspäeval Saksa ajalehe “Süddeutsche Zeitungi” üritusel. Juncker süüdistab Austriat ja teisi riike, selles, et nad ei tea pakti sisu.

Euroopa komisjoni president: “Tõepoolest, vähem ebaseaduslike pagulasi”
Süüdistused said peamiselt sellised riigid nagu Austria, Ungari, Poola, Horvaatia ja Bulgaaria. Nende riikide seisukoht oli, et ÜRO pakt ebaseadusliku ja seadusliku rände piiritlemise hägustamiseks vale. Komisjoni juhi arvates tähendab jagatud vastutus rände kohta vähem ebaseaduslikke põgenikke.

Mõni aeg tagasi teatas Juncker, et Euroopa peab “tegema kõik endast võimaliku”, et vältida sõda, ning öeldes, et natsionalistlikud poliitikud tuleb igal juhul peatada.

JÄTA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.