Euroopa Parlament kutsus EL-is elavaid aafriklasi kaitsma

0
904

Euroopa Parlament võttis teisipäeval vastu resolutsiooni, milles kutsutakse kaitsma Euroopa Liidus elavaid Aafrika päritolu inimesi ning võitlema nende diskrimineerimise vastu, kirjutab Err.

“Euroopa Parlament kutsub liikmesriike ja EL-i institutsioone üles tunnistama, et Aafrika päritolu inimesed peavad taluma rassismi, diskrimineerimist ja ksenofoobiat ning nende inim- ja põhiõigused on üldiselt vähem kaitstud, et selline olukord kujutab endast struktuurilist rassismi ja et neil on nii üksikisikute kui ka rühmana õigus kaitsele ebavõrdsuse eest, sealhulgas positiivsetele meetmetele, mis tagaksid nende õiguste edendamise ja täieliku austamise,” öeldakse resolutsioonis Aafrika päritolu inimeste põhiõiguste kohta Euroopas.

“Selles kutsutakse liikmesriike üles aitama Euroopasse suunduvaid migrante jõudma Euroopasse elusalt,” öeldakse Euroopa Parlamendi selgituses.

Loe edasi Err.ee veebist

JÄTA OMA VASTUS

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisestage oma nimi siia

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.