Euroopa Parlament nõuab: “Igasse riiki vihakuritegude uurimise politsei!”

0
1541

Kui oled parempoolne, siis satud uurimise alla, kui vasakpoolne, siis laamenda mõnuga…

Eelmisel nädalal võttis Euroopa Parlament vastu avalduse, milles kutsutakse üles keelustama “neo-fašistlikud” liikumised, kirjutab Kansalainen.

Samuti nõuab see üleeuroopalist koostööd võitluses fašismi, rassismi, pagulasvastasuse ja muude sallimatuse vormide vastu. Igasse riiki nõutakse vihakuritegude uurimise politseid.

484 parlamendi liikmest hääletas: 355 poolt, 90 vastu, ning 39 saadikut olid erapooletud.

Eesti saadikutest hääletas vastu vaid Igor Gräzin:

JÄTA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.