Henn Põlluaas: “ÜRO Rändelepet pole väliskomisjon heaks kiitnud”

0
377

Lugesin Delfist, et ÜRO Rändeleppe arutelul Väliskomisjonis 13.02.2018 olevat väliskomisjon selle heaks kiitnud, sh. mina. See ei vasta tõele.

Mingit heakskiitu komisjonis ei toimunud. Mikser oli selle küsimuse peitnud salakavalalt Euroopa Liidu välisnõukogu teemapunktide vahele (kuhu see mitte mingi loogika järgi ei kuulunud) ja libises sellest üle kui mitteolulisest ja mittesiduvast asjast, mille arutelu on on alles ees. Leppe teksti toona ei arutatud, seda polnudki veel olemas, see esitati väliskomisjonile alles täna, seepeale, kui me eelmisel nädalal olime nõudnud välisministri komisjoni tulemist. Komisjon võttis märtsis tema jutu lihtsalt teadmiseks, mingit sisulist ega vähemsisulist arutelu pole aga toimunudki. Ja poleks ilmselt toimunudki, kui EKRE teda ja peaministrit selles küsimuses järjekindlalt torkinud poleks. 

Mikser loomulikult toetab lepet jätkuvalt, ja kavatseb ka valitsust veenda seda toetama. Minu küsimuse peale, miks ei ole leppe tekst eesti keeles kättesaadav, vastas ta, et tänases pingelises õhkkonnas ei pea ta selle tõlkimist mõeldavaks. Ehk siis teisisõnu, ta kardab avalikkust ja on seisukohal, et rahvast tulebki hoida pimeduses, kes ikka hakkab ÜRO kodulehelt mingit ingliskeelset teksti taga ajama. Aga näe, läks teisiti, asi kaevati välja, enne, kui nad jõudsid Marocos sellele Eesti heakskiidu anda.

EKRE on resoluutselt leppe toetamise vastu. Et ka avalikkus selles olulises, meie sise- ja välipoliitikat ja ka iseotsustamisõigust puudutavas küsimuses siiski oma sõna kaasa saaks öelda, siis algatasime täna Petitsioon.ee -s allkirjade kogumise, kus on juba ca 3000 allkirja.
Kutsun kõiki sellele allkirja andma.

JÄTA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.