Indrek Särg: Kersti Kaljulaiu kavandatav käik Moskvasse on teinud paljud murelikuks

0
882

Kersti Kaljulaiu kavandatav käik Moskvasse on teinud paljud murelikuks. Möödunud nädalal koostasime Tartu rahvuslastega avaliku kirja, et viidata ohtudele, mis Vene välisministeeriumi ja eriteenistuste poolt võivad Eestile osaks saada. Kiri on saadetud ka presidendi kantseleile, ent mõistagi pole teada, kas seal meie seisukohti arvestatakse.

Igatahes oleks presidendi kantselei poolt õige, kui nad levivate kahtluste vältimiseks teavitaksid rahvast eelseisvast visiidist üksikasjalikumalt.

Avaliku kirja teksti koostasid Aldo Kals ja Indrek Särg.

Tartu rahvuslaste esindajate avalik kiri Eesti Vabariigi presidendile.

Austatud Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid,

peame oma kohuseks jagada kartusi seoses Eesti Vabariigi presidendi tulevase visiidiga Moskvasse, mille kohta ei ole antud avalikkusele olulist teavet. Kas selle visiidi ettevalmistamisel on osalenud need poliitikud ja ärimehed, kelle isiklikes kitsarinnalistes huvides oleks seaduslike Eesti Vabariigi maa-alade põhiseadusevastane loovutamine naaberriigile? Sealjuures ära kasutades presidendi kunagist küsitavat mõtteavaldust, et ta kavatseb minna Venemaa presidenti tänama juhul, kui õnnestub mõlemapoolselt ratifitseerida Eesti-Vene uus piirileping – mis aga on selgelt Eestile kahjulik ja põhiseadusega vastuolus. Kas sellega tahetakse pakkuda presidendile võimalust olla poliitiliseks kattevarjuks, mille abil seadustada 5,2 protsendi Eesti Vabariigi territooriumi ärakinkimine naaberriigile?

Ka 2012. aastal üritasid teatavad Eesti välispoliitika hallid kardinalid saladiplomaatia malelaual panna Eestit Petserimaa ja Narva jõe taguste territooriumide loovutamise seisu. Kas tookordse ebaõnnestumise järel on nüüdseks leitud uus võimalus teenida Moskva võimurite huve? Loodame väga, et Eesti president ei lase end juhtida Eestile kahjulike kokkulepete suunas. Tulevasel visiidil on karta “Eesti sõpradeks“ kutsutud Moskva mõjuvõimsate lobistide poolt hoolikalt ette valmistatud salakohtumisi mõne duumamehe, töösturi või MID-i pealiku enesega ja seejärel avalikkust jahmatavat “hea tahte“ ühisavaldust Eesti-Vene uue piirilepingu teemal. Eesti Vabariigi president ei tohiks oma isikuga anda sellisteks sobinguteks võimalust.

Ajaloost teame, et välisminister Karl Selter läks 1939. aasta sügisel Moskvasse sõlmima kaubanduslepingut, aga tuli tagasi sisuliselt Eesti riigi surmatunnistusega.

Lisaks sõlmiti 1994 Lennart Mere osalusel Moskvas mitmed väga küsitavad lepingud, millest tollane Eesti valitsus ei olnud teadlik. Eesti välispoliitika peab käima läbi välisministeeriumi ja olema rahvaesinduse ehk riigikogu tahte väljendus. Praeguse riigikogu enamuse tahet kindlasti ei väljenda loovutusliku ja Eesti huve reetva piirilepingu sõlmimine Kremli võimuritega, kellele on teatavasti kehtestanud sanktsioonid kõik meie olulised liitlased.

Tuletame meelde, et Eesti Vabariigi territoriaalne terviklikkus on püha samamoodi, nagu seda käsitletakse meie sõprade puhul Gruusias ja Ukrainas. Eesti Vabariigi huve kahjustav saladiplomaatia on taunitav. Me ei eita visiitide vajalikkust, ent vaevalt nõuab renoveeritud saatkonnahoone vabariigi presidendi õnnistust. Küll aga nõuab tema tarkust saatkonnahooneid käsitlev riikidevaheline leping. Saatkonnahooned on olemas Eestil ja Venemaal teineteise pealinnas, aga Eestil pole kunagise Pirita piirivalvekordoni mõõtu eriülesannete keskust Moskvas, nagu Venemaal on jätkuvalt Tallinnas. Sellest keskusest jälgitakse hoolega elu ka Kadriorus. Eesti presidendil oleks võimalus riikidevaheliste heanaaberlike suhete edendamiseks, kui ta alustaks läbirääkimisi Venemaa jälgimiskeskuse Tallinnast eemaldamise asjus.

Eesti Vabariigi terviklikkuse ja riiklike huvide eest seismisel palju jõudu ja tarkust soovides

  • Tartu Rahu Põlistamise Seltsi esimees Osvald Sasko
  • EKRE Tartu ringkonna esimees Indrek Särg
  • Erakond Isamaa liige Aldo Kals
  • Erakond Põllumeestekogu – Vabaduspartei esimees Rein Koch
  • Tartu Rahu Põlistamise Seltsi juhatuse liige Priit Rajasaar

JÄTA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.