Iraanis võeti vastu uus seaduseelnõu, mis lubab isal oma tütrega abielluda

0
1557

Iraani parlamendiliikmed on enda arvates laste õiguste kaitseks esitanud uue seaduseelnõu, mis sisaldab klauslit, mis lubab mehel abielluda omaenda tütrega, kui see on lapse huvides, võttes arvesse asjaolu, et tütar peab olema vähemalt 13-aastane.

Iraani põhiseaduse kaardiväe nõukogu (Iran’s Guardian Council), vaimulike ja juristide kogu, mis vaatab kõik parlamendi seaduseelnõud läbi enne, kui see läheb islamiseadustes täitmiseks, ei ole veel andnud oma lõplikku otsust vastuoluliste õigusaktide kohta.

Islamiseadustes on kirjas, et tüdrukud võivad abielluda alates 13-aastaselt, isa nõusolekul. Poisid saavad abielluda alles pärast 15. eluaastat.

Iraanis võib alla 13-aastane tüdruk endiselt abielluda, kuid selleks on vaja kohtuniku luba. Praeguse seisuga on kasulaste abiellumine aga keelatud. Uue seadusega saab ka kasuisa abielluda oma kasutütrega.

Iraani uudisteportaali “TabIraanis võib alla 13-aastane tüdruk endiselt abielluda, kuid selleks on vaja kohtuniku luba. Pnak” andmetel abiellus 2010. aastal 42 000 last, kes olid vanuses 10–14 aastat. Ainuüksi Teheranis oli abielus vähemalt 75 alla 10-aastast last.

Allikas: The Youth


Järgneb reklaam


 

JÄTA OMA VASTUS

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisestage oma nimi siia

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.