Kas Eestis on hakatud pagulasi peitma? Võrru toodi pagulased, aga ametlikult seda ei kinnitata

0
475

Võru inimesed räägivad, et naabermajja pandi hiljuti elama pagulaste perekond. Sõidavad autoga ringi ja tunnevad ennast nagu kodus.

Kui aga asja kohta küsida ametlikku kinnitust, siis seda ei tule.

Eestis tegeleb pagulaste paigutamisega sotsiaalministeerium. Ministeeriumi sotsiaalvaldkonna nõunik Kaisa Üprus-Tali selgitas asja kohta järgmist:

„Lõuna-Eestisse pole suunatud uusi rahvusvahelise kaitse saajaid. Oluline on siin kindlasti silmas pidada, et Eestis seaduslikult viibivatel inimestel on õigus ja vabadus siin liikuda ja valida endale ise meelepärane elukoht.”

“Ministeerium on ka kohandanud senist praktikat rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmisel, kes tulevad Eestisse ümberasustamise programmi raames – seda eelkõige esmase vastuvõtmise osas. Enam ei liigu inimesed lennujaamast otse omavalitsuses leiduvale elamispinnale, vaid majutuskeskusesse (Vao või Vägeva). Mõne kuu möödudes liigub inimene juba omaette korterisse, mis otsitakse vabalt üüriturult. Sellise praktika eelis on see, et üüritava eluruumi otsimisse saavad kaitse saajad ka ise juba panustada. Samuti annab see omanikule võimaluse enne korteri üürimist ka inimesega kohtuda.”

“Rahvusvahelise kaitse saajatel on õigus privaatsusele ja eraelule nagu kõikidel teistel Eesti alalistel elanikel – seega meediaga suhtlemine saab toimuda ainult nende endi vabatahtlikul soovil.”

Küsimuse peale, kas oleks võimalik mõne pagulasega ühendust saada, vastas ministeeriumi esindaja, et kahjuks pole võimalik seda vahendada.

Nüüd on küsimus, kas Eestis on hakatud pagulasi peitma?

JÄTA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.