“Kui me Itaaliat ei karista, hakatakse meid liidus pilkama”

0
1293

Olukorras kus Itaalia on esitanud Euroopa Komisjonile sealt saadetud soovitusi eirava ehk liialt suure puudujäägiga eelarve, kinnitas kõnealuse organi president Jean-Claude Juncker, et ettepanekut ei aktsepteerita.

Itaalia riigieelarvesse on tulevaks aastaks kavandatud 2,4 protsenti defitsiiti sisemajanduse kogutoodangust (SKT).

Viidetega Itaalia portaalile Ansa ja Briti majanduslehele Financial Times toob ZeroHedge esile Junckeri põhjenduse, miks Brüssel Itaaliat korrale peab kutsuma.

Kuigi isegi Itaalia tehnokraadist rahandusministri Giovanni Tria sõnutsi peetaks nende eelarvet “normaalseks kõigis lääne demokraatiates,” toonitas Juncker siiski, et Brüsselile varasemalt Itaalia eelmise valitsuse poolt “lubatu ja [nüüd meile] esitatu vahel on lõhe.”

Seetõttu seisab ees “vaidlus meie sõpradega Itaalias, kes teavad, et nende riigivõla tase on liiga kõrge ning et nende eelarvekava ei respekteeri täiel määral euroala ministrite soovitusi,” selgitas Juncker.

Sest “kui me seda libastumist aktsepteeriksime, kataksid mõned Euroopa riigid meid solvangute ja sõnavalingutega, koos süüdistustega, et me oleme Itaaliaga liialt paindlikud.”

ALLIKAS:

“Kui me Itaaliat ei karista, hakatakse meid liidus pilkama” – Objektiiv

Olukorras kus Itaalia on esitanud Euroopa Komisjonile sealt saadetud soovitusi eirava ehk liialt suure puudujäägiga eelarve, kinnitas kõnealuse organi president Jean-Claude Juncker, et ettepanekut ei aktsepteerita. Itaalia riigieelarvesse on tulevaks aastaks kavandatud 2,4 protsenti defitsiiti sisemajanduse kogutoodangust (SKT). Viidetega Itaalia portaalile Ansa ja Briti majanduslehele Financial Times toob ZeroHedge esile Junckeri põhjenduse, miks Brüssel Itaaliat korrale …

JÄTA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.