Macron taas ähvardamas: kui migrante ei võta, siis raha ei saa!

0
847

Tšehhi, Ungari, Poola ja Slovakkia meedias avaldatud usutluses teatas Macron, et “Euroopa ei ole ostukeskus” ning liikmesriigid ei saa seega valida, milliseid fundamentaalseid printsiipe järgida ja milliseid mitte, edastab Voice of Europe.

Macron väljendas muret mõnede liikmesriikide keeldumise pärast mitte võtta kohustuslike kvootide alusel vastu migrante Lähis-Idast ja Põhja-Aafrikast ning nõudis antud küsimuses “solidaarsust”, sest Euroopa pole “ühesuunaline tänav, vaid vastastikune pühendumine”.

“Meil on ühine vajadus sidususe ja solidaarsuse järele: me ei saa Euroopa eelarvest kasu lõigata rändealast solidaarsust demonstreerimata,” ütles Macron, andes mõista, et vajadusel minnakse migrantidest keelduvate riikide toetuste kallale.

Makaron on rääkinud!

JÄTA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.