“Minge koju ja ärge enam kunagi tagasi tulge!” Tšehhi maksab Nigeeria migrantidele kuni 4000 eurot, et nad riigist lahkuksid

0
579

Tšehhi Vabariik on lubanud maksta Nigeeria ja viie muu riigi immigrandile riigist lahkumiseks kompensatsiooni tingimusel, et nad mitte kunagi tagasi ei tule.

Tšehhi siseministeerium valmistab ette sisserändajate tagasipöördumise programmi, mille raames pakub riik kuni 4000 eurot migrantidele, kes naasevad tagasi oma kodumaale.

“Programm keskendub eelkõige sisserändajatele. Igaüks, kes vabatahtlikult riigist lahkub ja lubab mitte kunagi Tšehhi Vabariiki ega ka Euroopa Liitu tagasi pöörduda, on abikõlbulik.”

Programmile eraldatakse 60 miljonit tšehhi krooni (ca 2,3 miljonit eurot), 75% kuludest katab Euroopa varjupaiga-, rände- ja integratsioonifond. Esimesed lennukid immigrantidega peaksid tõusma 2019. aasta kolmandas kvartalis.

Esialgu keskendutakse Nigeeria, Afganistani ja Iraagi “sõjapõgenikele”, kuid rahavõimalus on antud ka Mongoolia, Venemaa ja Vietnami kodanikele.

JÄTA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.