Mohammad oli Oslos 2018. aastal kõige populaarsem lapsele antud nimi

0
388

Mohammad olid 2018. aastal Oslos sündinud poiste kõige populaarsem nimi – teatas Norra Kesk statistikaamet (Statistisk Sentralbyrå). Sisserändajad või nende järeltulijad moodustavad 31% Oslo linna elanikkonnast. Samas suurim rahvusvähemus Norras on poolakad, edastab Poola TVP.

Mohammad on endiselt kõige populaarsem nimi vastsündinud poistele Oslos, ning seda juba alates 2008. aastast. Järgnesid sellised nimed: Oscar, Aksel, Jakob ja Filip. Kõige populaarsemate tüdrukute nimed on Alma, Sofia, Ella, Olivia ja Maja. 

Kohalikega seotud nimed on palju madalamatel kohtades. Nimi Astrid on kolmeteistkümnes, Ingrid viieteistkümnes (tüdrukute hulgas), omakorda nimi Olav võttis kümnenda koha ja Magnus jäi üheteistkümnendale kohale (poiste seas). Kõige populaarsemad nimed kogu riigis olid Emma ja Lukas / Lucas. 

Oslos elab 624 000 inimest, millest ligi 190 000 on sisserändajad või nende lapsed. 

8,7% pealinna elanikkonnast (2017. aastal) kuulutasid end moslemiteks. Nende suurim etniline päritolu on pakistanlased.

JÄTA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.