Rahandusminister Martin Helme asus läbi Eesti toimunud rahapesu tausta välja selgitama

0
305

Rahandusminister Martin Helme saatis seitsmele uurimis- ja järelevalveasutusele kirja, milles palub andmeid selle kohta, kuidas Eestis tegutseti Danske ja Swedbanki rahapesuoperatsioonide toimumise ajal nende ärahoidmiseks ja avastamiseks.

Kirjad saadeti 7. juunil rahandusministeeriumist Riigiprokuratuurile, Politsei- ja Piirivalveametile, Rahapesu andmebüroole, Kaitsepolitseiametile, Finantsinspektsioonile, Justiitsministeeriumile ja MTÜ-le Eesti Pangaliit.

Rahandusminister Martin Helme soovib andmeid selle kohta, missuguseid rahapesu alaseid menetlusi ja kontrolle viidi läbi erinevates krediidi-ja makseasutustes aastatel 2007-2015. Samuti soovib minister teada, kas pangaliitu kuuluvad krediidiasutused on teinud teateid rahvusvahelise rahapesu kohta ajavahemikus 2007-2015.

Kaitsepolitseiametilt, PPA-lt, rahapesu andmebüroolt ja riigiprokuratuurilt küsib minister Martin Helme selles ajavahemikus saabunud informatsiooni, selle menetlemise, juhtumite alusel algatatud kriminaalasjade ja nendega tegelenud inimeste kohta seoses rahvusvahelise rahapesu ja Eesti finantssüsteemi ärakasutamisega.

Justiitsministeeriumile saadetud kirjas soovib minister teada, kelle algatusel ja mis alusel leevendati 2014. aastal Karistusseadustikus karistusi rahapesualaste kuritööde eest.

Ministeerium ootab vastuseid hiljemalt 20. juuniks 2019.

Allikas: Uueduudised.ee

JÄTA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.