Raport: Prantsusmaa kulutab alaealistele sisserändajatele igal aastal 2 miljardit eurot

0
234

Prantsuse arenguagentuur (ADF) hiljuti avaldatud statistika on näidanud, et Prantsuse maksumaksjad maksavad alaealiste sisserändajate hooldamiseks kaks miljardit eurot aastas.

Vastavalt raporti andmete järgi puudutab see statistika 41,000 alaealist sisserändajat, kes on kõik alla 18-aastased, ning elavad Prantsusmaal. Nendest 41 000 alaealisest sisserändajast moodustavad 95% mehed, üks alaealine läheb Prantsusmaale maksma umbes 50 000 eurot. 

Enamik neist alaealistest rändajatest on pärit Sahara-tagusest Aafrikast. ADFi andmetel moodustavad Sahara-taguse Aafrika sisserändajad 15–20 % kõigist Prantsusmaa alaealistest, kes saavad sotsiaalabi.

ADF mainib ka, et alates rändekriisi haripunktist 2015. aastal on Prantsusmaal hoolekandesõltuvuses elavate alaealiste rändajate arv aastatel 2016 kuni 2017 kasvanud 74%.

Prantsuse valitsusel on vaid viis päeva aega, et teada saada üksikasju äsja saabunud sisserändaja kohta, kes väidab end olevat “saatjata alaealine”.

Alates 2019. aasta jaanuarist saavad riigiasutused kohtuotsuse alusel kasutada äsja saabunud migrantide biomeetrilisi andmeid. Vanuse määramiseks võib võtta sõrmejälgi, migrantide vanuse väljaselgitamiseks võib teha muid teste.

Ligi 50% kõigist migrantidest, kes sellel aastal on väitnud, et on “saatjata alaealine” ja kelle vanust kontrollitakse, osutuvad täiskasvanuks, selgus ADF-i aruandest.

2018. aastal oli Prantsusmaal varjupaigataotlusi kokku 123 625.

Allikas: Voice of Europe

JÄTA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.