Riik tõmbab kohtutäiturid võlgnike liigse kottimise eest liistule

0
565

Justiitsministeerium algatas distsiplinaarmenetluse Põlva kohtutäituri Aive Kolsari suhtes, kes arestis mitmel juhul võlgnike pangakontod täies ulatuses ega jätnud neile elamiseks sentigi.

Justiitsministeerium viis kohtutäituri büroos läbi erakorralise kontrolli, mille käigus uuriti võlgnike varade arestimisel koostatud dokumente. Selgus, et 30-st toimikust 24 korral oli arestimise aktis märgitud, et pank võib kinni pidada kogu võlgniku pangakontol oleva raha, vahendab Postimees. Kolsar tegutseb lisaks Põlvale ka Võrus ja Valgas.

Võlgniku vara arestides tuleks jätta pangakontole vähemalt miinimumpalga ulatuses raha, mis jääks võlgnikule elamiskuludeks. 2019. aastal on miinimumpalk 540 eurot.

Allikas: Lõunaeestlane.ee

JÄTA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.