Rikas Eesti tõttab Aafrikat päästma

0
1459

Välisminister Sven Mikseri sõnul on Eestil moraalne kohustus aidata rahvusvahelist üldsust arengukoostöös, kuna eluolud Maarjamaal on maailma mõistes head. Idapartnerluse kõrval tahetakse järgnevatel aastatel kasvatada panust just Aafrika kontinendil, vahendab Õhtuleht.

„Juba tänavu on kavas töötada välja Aafrika-suunaline tegevuskava, arvestades nii kahepoolseid poliitilisi-, majanduslikke kui ka arengukoostöövõimalusi,“ rääkis Mikser väliskomisjoni avalikul istungil, kus kaardistati Eesti arengukoostöö hetkeseisu ja tulevikku.

Aafrika suunaline humanitaar- ja arengukoostöö suurendamine tuleneb Mikseri sõnul Euroopa Liidu ja Aafrika partnerluse edendamisest.

Kui nimetatud saab uus valitsus, hakatakse koostama ka uut riigi eelarvestrateegiat, kus loodetakse praegusi abisummasid tõsta.

Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi on kasvanud 440 000 eurolt 38,2 miljonile eurole (2017. aasta seisuga).

Loe edasi Õhtulehe veebist

JÄTA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.