Rootsi uus feministide asutus on katastroof, kus naised kiusavad ja ahistavad teineteist

0
370

Soolise võrdõiguslikkuse ameti juhtimismeeskond koosneb kuuest inimesest, ning nad kõik on naised. Ameti ülesandeks on analüüsida soolisi probleeme ja aidata teistel asutustel soolise võrdõiguslikkuse alal töötada.

Alles kümme kuud pärast ametiasutuse loomist, näitab riigikontroll, et töökeskkond on asutuses äärmiselt halb.

  • Kaks viiest töötajatest väidavad, et juhtkond ei ole õiglane, ning juhtkond kiusab oma töötajaid.
  • Täpselt pool ametiasutuse töötajatest väidavad, et nad on märganud kiusamist ja ahistamist.
  • Üks viiest väidab end olevat kiusamise ohver.
  • Rohkem kui iga teine ​​töötaja ütleb, et neil on stress, ning see on põhjustanud neile uinumisprobleeme.

“Loomulikult on need andmed sellised, mida ma võtan isiklikult väga tõsiselt. Me peame koos vaatama, kuidas me edasi läheme, ning teeme seda koos ametiühingute ja töö ohutuse eest vastutavate ametnikega, “ütleb asutuse peadirektor Lena Ag.

Muuhulgas on asutus kaasatud ka riiklike toetuste saamisse läbi feministlikesse projektide. Näiteks on organisatsioonile kuuluv “Menstruatsiooni foorum” saanud Rootsi riigilt üle poole miljoni rootsikrooni (50 000 eurot) toetust.

JÄTA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.