Soome Türgi saatkonna töötajaid kahtlustatakse ebaseadusliku migratsiooni korraldamises

0
360

Türgis Ankaras asuva Soome saatkonna töötajaid kahtlustatakse ebaseaduslike Schengeni viisade väljastamises. Ainus seni kinni peetud isik on Türgi kodanik ja ta viibib Soomes vangistuses.

Kolme saatkonna töötajat kahtlustatakse viisade väljastamises valedel alustel, vahendb Ilta-Sanomat.

Kõik kolm on Türgist saatkonda tööle värvatud töötajad. Kahtlusaluste hulgas on ka Soome kodanikke. Politsei uurib asja kui ametiseisundi kuritarvitamist ja ebaseadusliku migratsiooni korraldamist.

Kahtluse kohaselt oli viisade väljastamisel antud valeinfot reisi eesmärgi kohta. Uurimise käigus vaadatakse uuesti läbi kõik teatud perioodi vältel väljastatud viisad. See puudutab sadu viisasid ja need olid Schengeni viisad, millega pääseb kõikjale Euroopa Liitu. Viisa saajaid kuriteos ei kahtlustata, kuigi nad andsid valeandmeid.

Tavaliselt saadetakse valeandmeid esitanud isik maalt välja ja viisa tühistatakse, aga varjupaiga taotlejate jaoks see ei kehti.

Uurimine sai alguse Soome piirivalve töötajate tähelepanekutest. Piirivalvurid kontrollivad maale tulnud ja maalt lahkunud inimeste puhul ka nende dokumente. Neid on koolitatud märkama kahtlasi asjaolusid.

Allikas: eestinen.fi

JÄTA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.