Sotsialisti poolt juhitud välisministeerium annab Palestiina pagulaste abiorganisatsioonile 200 000 eurot

1
568

SOTSIALIST SVEN MIKSERI JUHITUD VÄLISMINISTEERIUM ANNAB PALESTIINA PAGULASTE ABIORGANISATSIOONILE LÄHIS-IDAS 200 000 EUROT EESTI MAKSUMAKSJA RAHA!

Võrumaa Teataja kirjutab, et EESTI annab 200 000 eurot ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsioonile Lähis-Idas (UNRWA) humanitaarolukorra leevendamiseks tuleval aastal, mis on tegelikult vale. 

Mitte Eesti ei anna, vaid sotsid annavad! 

Tõendid raha kinkimisest inimkaubandus organisatsioonile on välisministeeriumi dokumendiregistris.

Raha eraldatakse välisministeeriumi eelarves arengu- ja humanitaarabiks ette nähtud summadest.

1 COMMENT

JÄTA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.