Suveräänsusliikumine Tark ja Terve Eesti nõuab EV presidendi tagasiastumist

1
540

22. novembril algatas suveräänsusliikumine Tark ja Terve Eesti petitsiooni, milles nõuab EV presidendi Kersti Kaljulaidi tagasiastumist.

Petitsioonile allakirjutanud leiavad, et president on võimetu täitma oma positsiooniga seotud kohustusi ja vastutust eesti rahva ees.

Marrakeshi rändeleppe toetamisega on presidendipoolne eesti rahva esindamise suutmatus eriti teravalt välja joonistunud. Nimetatud käitumisega on president Kersti Kaljulaid suveräänsusliikumise esindajate silmis asunud otseselt õõnestama Eesti põhiseaduslikku korda ning Põhiseaduses sätestatud riigi toimimise eesmärke, pannes sellega toime riigireetmise.

Petitsiooni algatajad nõuavad president Kersti Kaljulaidi vabatahtlikku tagasiastumist vastavalt VPTKS (Vabariigi Presidendi töökorra seaduse) § 9 punktile 1.

Petitsiooniga saab liituda SIIN (käesoleva 2018. aasta lõpuni).

Suveräänsusliikumine Tark ja Terve Eesti

Saadame täna välja pressiteate. Pressiteade 22. november 2018 Suveräänsusliikumine Tark ja Terve Eesti nõuab EV presidendi tagasiastumist 22. novembril algatas suveräänsusliikumine Tark ja Terve…

1 COMMENT

JÄTA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.