Tartu Ülikooli vanemteadur: “perekond on olemuselt sunnimehhanism!”

0
1092

“SAPTK on võtnud oma ideoloogiliseks aluseks katoliikliku traditsiooni, millel pole siinses piirkonnas kultuurilist ega ajaloolist kandepinda,” leiab sotsiaalantropoloog ja Tartu Ülikooli etnoloogia osakonna vanemteadur Aet Annist.

Tema sõnul on perekond olemuselt sunnimehhanism, mille püsimise toetamine on vaieldav ja mille ümberkujunemises ei tule näha mingit tragöödiat. Intervjuu Annistiga keskendub üldisemalt küsimusele, miks EKRE valija “onu Heino” hakkas ühiskonnale vastu töötama.

“Ma ütleks, et nii perekond kui ka kogukond on olemuselt sunnimehhanismid. Sa ei saa neid valida. Kas ühiskond peaks paremini püsimiseks niisugust nähtust toetama? Ma arvan, et see on vaieldav. See pole inimühiskondades üldsegi universaalne, et perekond on just bioloogiliste suhete põhine. Ma ei näe selle ümberkujunemist mingi tragöödiana,” rääkis Annist intervjuus Müürilehele.

Loe lähemalt siit.

Allikas: Meiekirik.net

JÄTA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.