FOTO: Kanada valitsuse ja UNICEFi kampaania keelitab randa mitte sittuma

40
Foto allikas: EI Pagulastele