Sotsiaaldemokraadid tahavad ÜRO rändedeklaratsioonile riigikogu heakskiitu

0
214

Jevgeni Ossinovski kirjutab Facebookis: “Et globaalsete küsimuste lahendamises kaasa rääkida, tuleb teha teiste riikidega koostööd. On illusoorne arvata, et uksi ja aknaid sulgedes lähevad maailma probleemid meist lihtsalt vaikselt mööda.”

“Just sellest põhimõttest lähtudes on aastate jooksul kujunenud Eesti välispoliitikas konsensus, et Eesti huvid on kõige paremini kaitstud koostööle orienteeritud ja rahvusvahelisel õigusel põhinevas maailmas. Suletud maailmas, kus iga riik ajab kitsalt oma asja, on kaotajaks väikesed ja võitjaks suured.”

“Jah, EKRE on viimastel aastatel välispoliitilist konsensust hakanud murendama ning selle siirdeid näeme nüüd valitsuses. See ei ole hea areng. Samas, kui konsensust ei ole, siis ei saa senise kursi muutmist otsustada häälekas vähemus, vaid ikka enamus. Seepärast teevad sotsiaaldemokraadid ettepaneku otsustada ÜRO rändedeklaratsiooniga ühinemine parlamentaarsele demokraatiale kohaselt Riigikogus. Olen veendunud, et see on käesoleval juhul parim viis poliitilise punnseisu lahendamiseks.”


“Ettepanek arutada ÜRO globaalse ränderaamistiku toetamist riigikogu tasandil on riigimehelik algatus. Olukorras, kus valitsuses puudub antud küsimuses konsensus, on tõesti vajalik ära kuulata parlamendi arvamus,” ütleb Jüri Ratas.

Ratas ütles, et Keskerakond leiab, et Eesti peaks ränderaamastikku toetama. “Ma arvan, et on mõistlik, et rahvaesindajad oma hinnangu annavad,” toetab ta riigikogu otsustusõigust.

JÄTA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.