6-aastastele seksuaalkoolitus: Hispaania parlament võttis vastu skandaalse “Celaa seaduse”. Opositsioon skandeeris: “Häbi!”

0
787

Hispaania parlamendi alamkoda, saadikute kongress võttis neljapäevasel hääletusel vastu uue haridusseaduse. 6-aastaste laste seksuaalkasvatus ja nende vajadus “seksuaalse mitmekesisuse tundmaõppimise järele”.

Eelnõu poolt hääletasid 177 saadikut, kellest enamus on sotsid ja nende koalitsioonipartner  Unidas Podemost, separatistlikud rühmitused Katalooniast ja Baskimaalt ning väiksemaid vasakpoolseid parteid.

148 parlamendiliiget, kes hääletasid seaduseelnõu vastu, olid paremtsentristlik Rahvapartei ja konservatiivsed Voxi saadikud.

Hääletuse lõpus, mille käigus jäi 17 saadikut erapooletuks, skandeerisid opositsioonisaadikud: “Häbi!”, “Indoktrinatsioon!” ja “Me tahame vabadust!”.

Uue haridusseaduse üks peamisi kaebusi on vanemate mõju piiramine laste kooli õppekavale ja autonoomsete omavalitsuste õiguste suurendamine hariduses.

Parlamentaarse arutelu käigus juhtis opositsioon tähelepanu kõige nooremate õpilaste demoraliseerimisele, kehtestades uue seadusega kohustusliku seksuaalhariduse seaduse juba 6-aastastele lastele.

“Algklassides peavad õpilased õppima ja hindama seksuaalsuse inimlikku mõõdet kogu selle mitmekesisuses,” vastati opositsiooni kriitikale. 

Uue haridusseaduse kriitika hulgas on ka võimalus piirata tänapäeva hispaania keele aluseks olevat kastiilia keelt riigi üksikute piirkondade kaupa, samuti kärpida haridusministeeriumi poolt avaliku ja erasektori koolide rahastamist. Neid juhib peamiselt katolik kirik.

“Celaa seadus” näeb ette ka erikoolide arvu vähendamise ja puuetega laste kaasamise tervete õpilaste riikliku koolisüsteemi. Tervishoiuministeerium väidab, et need muudatused peaksid “vastu astuma hariduslikule segregatsioonile”.

Allikas: wPolityce.pl

JÄTA OMA VASTUSES

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisestage oma nimi siia

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.