Ainult 1 (!) Kümnest Rootsi saabunud sisserändajast omab töökohta

0
262

Veidi üle 10 protsendi tööealistest varjupaigataotlejatest, kes on Rootsi saabunud alates 2015. aastast, käib tööl, selgus valitsuse tellitud uuringust.

Uuring läbi viinud Rootsi Statistikaamet on teatanud, et sisserändajate töötuse määr on ülisuur ja et sotsiaalhoolekande teenuste peal on madala madala haridustasemega sisserändajad Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas, kirjutab Aftonbladet.

Uuringus vaadeldi statistikat selle kohta, kuidas 2015. aastal ja pärast seda saabunud sisserändajad, kellel on täna alalised elamisload, saavad end majanduslikult ülal pidada. See, mida uuring leidis, oli šokeeriv.

Statistika näitas, et 40 019 rändajast, kes on üle 15-aastased, elavad vaid 4574 omavad mingisugust töökohta. 18 405 saavad elatist omavalitsuste toetustest, samal ajal kui 9 970 saavad majanduslikku tuge hariduslikust toetusest.

Aftonbladet märgib oma uuringu ülevaates: “Kaheksa kümnest omavalitsusest, kes said 2015. aastal kõige rohkem varjupaigataotlejaid, on tööpuudus riigi keskmisest kõrgem ja kõigis kümnes on suurem heaolu ühiskonnas elava elanikkonna osakaal.”

Örebro maakonna Ljusnarsbergi omavalitsuses, kus on elanike arvu järgi kõige rohkem sisserändajaid (230 elanikku 1000 elaniku kohta), on töötuse määr tõusnud üle 10 protsendi. Praegu on sotsiaalhoolekande toetuse peal 22,9% elanikest.

Sama suundumust võib täheldada ka Västmanlandi maakonna Norbergi vallas – linnas, mis sai oma rahvaarvu järgi sisserändajate osakaalu järgi teise kohal. Siin on töötuse määr praegu 8,6, samal ajal kui sotsiaalhoolekannet saavad 16,9% elanikest.

Ökonomisti ja akadeemiku Per Lundborgi sõnul on kasvavale probleemile lahenduseks luua piirkondadesse sellised töökohad, kus on võimalus lihtsamaid töid teha ehk madala kvalifikatsiooniga töökohti, kus ei küsita haridust ega nõuta koolituse läbimist.

„Rootsi on üks kõrgtehnoloogilisi riike maailmas, kus saame lihtsustada ja võimaldada lihtsamaid töökohti. Vajadus on suur sellejärgi, sest paljude siia saabuvate pagulasimmigrantide teadmiste lõhe on liiga suur,“ sõnas Lundborg.

Lundborgi sõnul on ainus viis selle probleemi lahendamiseks Rootsis üles ehitada tööturg, milles on “suurem osa kergematest töökohtadest”, mis võimaldab äsja saabunud sisserändajatel integreeruda täielikult Rootsi ühiskonda.