Arhitektuuripolitsei: Keskerakonna juhtimisel on alanud uus ning halastamatu Ida-Viru venestamise laine

0
1664

Arhitektuuripolitsei:
Mailis Repsi ja Keskerakonna juhtimisel on alanud uus ning halastamatu Ida-Viru venestamise laine.

Kui läbi nõukogude aja oli Kohtla-Järvel eestikeelne gümnaasium, siis Haridusministeeriumi plaani järgi lakkab selline olukord sügisel olemast. Tekib segakool, kus õpe toimub nii vene kui eesti keeles. Tuletame meelde, et selles piirkonnas on venekeelse elanikkonna ülekaal.

Millest nende uudiste valguses ei räägita, on üks asi, mis Arhitektuuripolitseilesügavat kurbust valmistab.

Uue riigigümnaasiumi asukohana kaaluti ka vana 1939. aasta gümnaasiumihoone taastamist. Selle väärika hoone arhitektiks on Anton Soans ning hoone on muinsuskaitse all. Taastamisest loobuti, lisaks eesti haridusruumile hävineb ka eesti pärand.

Paralleelselt gümnaasiumisaagaga Kohtla-Järvel on toimunud Toompeal muinsuskaitseseaduse arutelu. Probleemiks on, et riik asetab küll kaitsekohustuse, aga jätab sellest tulenevad lisakulud omaniku kaela.

Mida teeb riik ise olukorras, kus rahakott on tema käes? Otsustab, et kaitsealuse hoone taastamine ja kasutuselevõtt on liigne kulu. Küllap ongi kulukas. Nõuetekohane taastamistöö on kallis ja vana hoone ruumiprogramm pole optimaalne. Nii hülgab riik kaitsealuseid objekte ja arvab, et eraomanik peaks kuidagi teisiti käituma.

Samalaadne juhtum leiab aset Taeblas, kus algas nõukaaegse koolimaja lammutamine ja on olemas projekt arhitektuurselt mannetu uue maja ehitamiseks. Samas kõrval seisab sõjaeelne koolimaja, muinsuskaitse all. Ilmselt kulukas taastamiseks ja taaskasutuselevõtuks. Või oli kellegi uue hoone näol isiklikku monumenti vaja? Muide, õpilaste arv on Taeblas langenud sisuliselt sõjaeelsele tasemele.

Pärand hävib edasi, nende kaasuste puhul riiklike otsuste toel. Kultuuriministeerium ja muinsuskaitseamet on paraku vait.

Võigas silmakirjalikkus.

————————————————–
Fotol Kohtla-Järve unustatud koolihoone ja pärand. Wikipedia ülesvõtte tegi Konstantin Urlihh.