Arvamus: Riik peaks välja töötama siseriiklikult Eestis kasvatatava toiduainete maksusoodustused

@Armastatud DüsgraafHomo Sapiens

0
731
Riik peaks välja töötama siseriiklikult Eestis kasvatatava toiduainete maksusoodustused või vabastuse, riikliku iga aastane julgeoleku toidu varude kokkuost ja eelneva turustamine, väiketalunike eelistades, paika pannes piirnormid et väike taluniku nime all ei esineks suurtootja jne. (vanasti piim korjati kokku mitmest talust).
Eesti maa peaks muutuma paljude väikepere maaks, mitte suureks eurokolhoosiks.
Ka päeva(päikse) energia kasutamisele tuleks luua soodsad tingimused, et tekiks ka era majapidamistes rohkem selle kasutajaid koos tootmisega, sest energia mahukamad tööd tehakse ikka päeval. Inglismaal toimus lausa riiklik rahastamine koos 25a lepinguga ja päris palju pandi eramajadele ja ka linna hallatud hoonetele päiksepaneele…
Eestis ei ole päikesevalgust Inglismaast sugugi vähem(sama vööde) ja tegelikult pole isegi otsest päikesepaistet tarvis, päiksepaneel toimib ka pilves ilmaga… Sellega saaks energia julgeolek hajutatud mööda maad jne… õhtusel ajal lisatakse võimsust juurde elektri tootmisele tahkekütus v põlevkivi elektrijaamad… selline võiks olla Eesti energia julgeoleku plaan.