Henn Põlluaas: Vene Föderatsiooni nn presidendivalimistest

0
Advertisements

Vene Föderatsiooni nn presidendivalimised näitavad, et Haagi inimõiguste kohtu poolt tagaotsitavaks kuulutatud Putin on vene inimestel südames. Sõda Ukraina vastu on vene rahva püha sõda. Sama on olukord Eestis. Läbi valimiste on just siin olnud Putini toetus Vene kodanike seas kõige kõrgem.

Venemaal korraldatakse lisaks paberhääletusele ka e-hääletust, täpselt nagu Eestiski. Kui seekord Eestis rõõmustati, et saatkonnas käis valimas vähem vene kodanikke kui mullu, siis olukorda arvestades võis põhirõhk olla hoopis e-hääletajatel. Seda hoolimata asjaolust, et Novaja Gazeta andmetel lisati vajaliku tulemuse saamiseks potti ca 31 miljonit võltsitud häält. Kummaline, et meie meedia Venemaa e-valimistest vaikib. Kardetakse ilmselt mõtlemapaneva paralleeli tekkimist meie e-valimistega.

Uuringud näitavad, et kolmesajast tuhandest siin elavast muulasest ainult kolmandik on Eestile lojaalsed, kolmandik on neutraalsed – mida see ka ei tähenda – ning kolmandik mittelojaalsed ehk venemeelsed putinistid. Viimastest enamik on tõenäoliselt Vene kodanikud. Arvatakse, et paarkümmend tuhat muulast võivad kriisi oludes radikaliseeruda ja aktiveeruda ning kõik nad võivad anda Vladimir Putinile ettekäände tulla siia oma kaasmaalasi Eesti riigi eest «kaitsma».

Paraku on aastakümneid võimul olnud erakonnad hämanud ja püüdnud avalikkust veenda, justkui oleks integratsiooniga Eestis kõik korras. Vastupidi, enamikul venekeelsetel puudub lõimumiseks soov ja vajadus ning riik ei ole astunud piisavalt otsustavaid samme, et neis seda tekitada. Vene keelega saab igal pool hakkama, riigiasutused kasutavad vene keelt, ministeeriumitel on venekeelsed kodulehed jne.

Me ei pea sellega leppima.

Meie lõunanaaber Läti ei lepi. Ka meil tuleks jõuliselt kehtestada riigikeel. Teiseks tuleb nõuda kõikidelt siin elamisloaga alaliselt elavatelt kolmandate riikide inimestelt eesti keele oskuse tõendamist. Kui peale teatud aega eksamit ei sooritata, siis head teed, suur kodumaa ootab. Samuti tuleb tühistada nende osalemine kohalikel valimistel. Mittekodanikel ei pea olema õigus sekkuda meie sisepoliitikasse ja presidendi valimistesse. Välja tuleks saata kõik Eestile ebalojaalsust üles näidanud ja Putini režiimi toetavad elamisloaga võõrkodanikud.

Me saame oma julgeoleku ja rahvusriigi säilimise tagada ainult jõulisi samme astudes.