Austria siseminister hoiatab Brüsselit uue pagulaskriisi eest

0
984

Siseminister Herbert Kickl (FPÖ) näeb uue pagulaskriisi tulemist. ELi volinikele Dimitris Avramopoulosele, Johannes Hahnile ja Günther Oettingerile saadetud kirjades kutsub Kickl Brüsseli võime üles tegudele.

Kickl ei taha jälle seista silmitsi “massimigratsiooniga nagu 2015/2016 ja oodata uuesti, kuni kümned tuhanded migrandid seisavad piiri taga”. Kickl ütles ka, et midagi mitte teha oleks vastutustundetu.

Siseminister: „Kuna poliitiline retoorika ja parandamise mõtteviis ei vii meid ELis edasi, vaid edasi viib ainult selge, ennetav strateegiline lähenemine, et vältida uut kriisi selle asemel, et oodata, et see kaoks iseenesest. Ebaseadusliku sisserände ärahoidmiseks on vajalik saata selge sõnum inimkaubitsejatele ja illegaalidele , mis võib selle ära hoida: Ära parem üritagi tulla! Ainult Euroopa, mis kaitseb oma piire on selleks võimeline, suudab kaitsta oma väärtusi, et edendada ja kaitsta neid, kes tegelikult vajavad kaitset. “

“Suuremahuline migratsioon Türgist”

Kirjas kolmele volinikule märgib Kickl, et „hooajalistel põhjustel ja meile kättesaadava teabe põhjal on oodata illegaalse rände olulist kasvu Vahemere idaosas või Balkani suunal”. „Tahaksin viidata näiteks Europoli Euroopa inimkaubanduse ja migratsiooni keskuse hoiatusele, et valmistatakse ette laiaulatuslikku rännet Türgist Euroopasse, mis suunduks Balkani riikidesse ja muudaks sealse juba keerulise olukorra uueks kriisiks. Tuhandeid sisserändajaid, kes on juba teel, ning lisaks 5 000 Bosnias ja Hertsegoviinas otse ELi piiril ja veel 5000 Serbias, 60 000 varjupaigataotlejat Kreekas.

Selleks, et tugevdada elanikkonna usaldust võimude vastu, peame Euroopa Parlamendi valimisi silmas pidades rohkem kui kunagi varem näitama oma valmisolekut ja võimet ennetada oma uut kriisiolukorda ning saata selge signaal, et idapoolne Vahemere piirkond on eriolukorraks valmis, peame seetõttu kooskõlastama oma vastavad situatsiooniplaanid uue massilise sisserände jaoks, et ühiselt ennetada uut kriisi, ,mis on meile tulemas. ”

Austria tahab olla heaks näiteks

Igal juhul “Austria on otsustanud võtta kõik meetmed tarvitusele, mis on vajalikud ebaseadusliku rände vältimiseks Euroopasse”. Esimene konkreetne samm oleks aidata Lääne-Balkani riikidel luua tõhusaid tagasisaatmise süsteeme illegaalsetele sisserändajate suhtes. Austria on valmis näitama eeskuju ja kavatseb seetõttu käivitada teabekampaania ja kohaliku suutlikkuse suurendamise. See nõuab aga palju rohkem ELi toetust, näiteks tegeliku repatrieerimise rahastamist.”

Tõlkis: Taivo Sepp

Allikas: Nachrichten