Avalik kiri tolerantidele: Eestlane ei ole rassist ega võõravihkaja, ei ole kunagi olnud!

0
916

Viimasel ajal oleme saanud näha erinevaid süüdistusi taas rassismi kui vaenu õhutamise teemal.

Suur poleemika on tekkinud teemade ümber, kus tumedanahalisi sõjaväelasi halvustatakse ja ära on ka märgitud eestlastest naised, kelle lapsed on mulatid. Endine kaitseminister ja veel mõned isikud järjekordselt häbenevad ja vajuvad maa alla suurest piinlikkusest. „Salliv ehk sõbralik Eesti“ taunib täielikult kõiki, kes vähegi nendest teistmoodi mõtlevad. Kas see viitab sallivusele ja sõbralikkusele enda kaasmaalaste suhtes?

Nii palju kui tolerantide lehel sõnavõtud silma on jäänud, kajastub seal laias ulatuses solvanguid, viha õhutamist ja sõimu kõikide ülejäänud eestlaste suhtes, kes vaid julgevad teisiti arvata ja tuginevad ka faktidele ning teiste riikide kogemustele- see info on ju kõik internetis üleval, ka meedia on hakanud rohkem reaalsust kajastama. Kas see on ka vale, et inimene usub, mida näeb oma silmaga või kogeb ise teises riigis? 


Miks võrreldakse tuntud tumedanahalisi majandusimmigrantidega?

Need on täiesti erinevad äärmused. Ühed on end ise üles töötanud ja ei otsi mugavusi abirahadest ega räuska mööda Euroopat oma tavasid ja usku teistele peale surudes. Palun tehke ikka inimestel nii palju vahet, kes on kes ja, millised on kellegi eesmärgid. Ei ole mõtet rääkida Dave Bentonist või Dr.Albanist ja siis luua võrdlus nahavärvile immigrantide suunas. See on ju absurdne ja ei vääri isegi pikemat diskussiooni.


Salliv Eesti väidab, et Eesti president ja peaminister lähtuvad inimlikest väärtustest, halvustades seejuures Ungari peaministrit, Tšehhi presidenti ja Slovakkiat tervikuna. Milles seisneb siinkohal tolerantide sallivus ja sõbralikkus? Mis õigusega teie ütlete, mis on teise riigi jaoks õige või, kuidas peab oma riiki juhtima? See ei viita mitte kuskilt otsast tolerantsusele ja sellest võiks välja lugeda ka võõraviha, ka viha õhutamise. Kui tulla nüüd tagasi meie riigipeade juurde, tekkis küsimus, milliseid inimlikke väärtuseid esitletakse? Pea 80% eesti elanikke huvitaks ka, millise viimase aja tehtud otsusega on lähtutud eestlaste huvidest? Seda valelikkust, vaikimist, inimeste alusetut süüdistamist rassismis ja võõravihas nimetatakse nüüd inimlikeks väärtusteks? Kas erinevad provokatsioonid on nüüd nii väärtustatud teie silmis?

Tooge välja rohkem fakte ja asitõendeid, enne kui inimesi süüdistama hakkate ja tehke endale selgeks, mis on üldse rassism ja, kes on rassist. Tehke ka selgeks, kes on sõbralik ja tolerantne inimene ja siis võrrelge, kas teil on midagi ühist. Mina kahtlen selles kui teie sõnavõttusid vaatan.


Suurimat vaenu õhutab valitsus ise koos tolerantidega. Algul panete pommi paika, siis lisate vaikselt tule ja kui nöör on lõpuni põlenud, imestate kust pauk tuli. Järgmiseks süüdistatakse kõiki eestlasi ja hakatakse karmistama seaduseid. Pindu teiste silmas ka näete, aga palki enda omas mitte. See näib olevat rohkem täiesti taotuslik teguviis ja seda rohkem ikka enda huvides. See peaks olema sõbralikkus ja sallivus? Milline silmakirjalikkus!


Lõpetuseks ütleks veel nii palju, et nii eestlastel kui kõikide teiste riikide põliselanikel on õigus elada omal maal enda tavade järgi, austades oma kultuuri ja tähtpäevi. Miks peaks üks riik võtma sisse täiesti teisest kultuuriruumist tulevad migrandid ja hakkama nende järgi kõiki teisi paika panema, unustades ära, kes seda riiki ülal peavad. Ärge tulge rääkima siinkohal sõjast ja vaestest pagulastest jne.

Me kõik näeme päevast päeva, mis terves Euroopas toimub ja sõjapõgenikega ei ole siin vähimatki pistmist. Eestlane ei ole rassist ega võõravihkaja, ei ole kunagi olnud. Kui samamoodi jätkatakse, siis varsti ollakse ja seda ka põhjusega, mis on teie endi poolt tekitatud. Milleks siis enam hiljem imestada?

Ärgake üles!