Brüsseli uued ja karmimad migrandi jaotus reeglid: tulevikus saavad kuni 30 sisserändajat korraga grupitaotlusi esitada

0
720
Foto: Väljavõte “Epoch Timesi” videost

Euroopa Parlamendis on ettevalmistamisel on uued ja karmimad Dublini-reeglid, mis sunnivad EU riike migrante vastu võtma isegi nende kodanike tahte vastaselt, kirjutab Epoch Times.

19.oktoobril esitati EU Parlamendile Dublini lepingu muudatused. Uutes eeskirjades seisab, et EU liikmesriigid on sunnitud sisserändajaid vastu võtma isegi nende kodanike tahte vastaselt.

Liikmesriigid, kes keelduvad PIIRAMATUL ARVUL SISSERÄNDAJAID VASTU VÕTMAST, võivad EU rahastusest ilma jääda.

Novembris esitatakse Euroopa Parlamendile Strasbourgis väljatöötatud muudatused hääletamiseks. Selle töö eest vastutavaks komisjoniks on määratud Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon.

Mõned näited uutest Brüsseli reeglitest:

  1. Põgenik ei pea enam uute reeglite järgi taotlema varjupaika riigis, kus ta EU-sse sisenes.
  2. Uute reeglite järgi võetakse arvesse ka sisserändaja soove. Sisserändajal on võimalus valida 4 riigi vahel, kes siiani on kõige vähem põgenike vastu võtnud.
  3. Kui mõnel varjupaigataotlejal on perekonnaliikmed või muud „suhted“ mingis konkreetses riigis, tuleb ta sellesse riiki viia, et vältida rändevoogusid ja hõlbustada integratsiooni.
  4. Kui varjupaigataotlejal puudub otsene suhe mingi riigiga, määratakse ta automaatselt mingi riigi juurde. See riik jääb sel juhul asüüliprotsessi eest vastutavaks. Selles konkreetses riigis tuleb võtta põgeniku sõrmejäljed ja need peavad olema kooskõlas ja võrreldavad rahvusvahelise Europoli andmepangaga.
  5. Tulevikus saab esitada Euroopas varjupaigataotlusi ka grupiviisiliselt ~30 inimeseni. See ei tähenda õigust varjupaika saada teatud riigis, vaid olla ümbritsetud inimestest, kes tulevad tema kodulinnast, on ta sõbrad või keda ta õppis tundma, kui ta Euroopa poole rändas.

Millised Euroopa Parlamendi liikmed on kaasatud Dublini reformi?

Euroopa Parlamendi fraktsioonid.
Foto: screenshot / wikipedia