Endisel Katalaani peaministril ei lubata Euroopa Parlamenti minna, kuigi ta on sinna valitud

0
828

Endine katalaani peaminister Carles Puigdemont, kes põgenes riigist ja viibib Belgias pärast iseseisvuse referendumit Hispaanias, valiti EL-i valimistel Euroopa Komisjoni koosseisu liikmeks. Nende üllatus oli suur, kui ta läks eelmisel nädalal Brüsselis asuvasse parlamendihoonesse ennast registreerima, kus ta sai koheselt keelu.

Koos endise ministri Antoni Comíniga sai Puigdemont rohkem kui üks miljon häält, ta kanditeeris Lliures per Europe (Vabadus Euroopale) partei nimekirjas ja seega on ta üks valitud parlamendisaadik Hispaania 54 parlamendiliikme kohast, Euroopa Parlamendis.

Puigdemont on Belgias viibinud rohkem kui poolteist aastat ja ta põgeneb Hispaania kohtu eest, kes soovib teda 2017. aasta sügisel Kataloonia iseseisvuse referendumi korraldamise eest vangi panna.

Katalaanlased, nagu ka paljud teised valituks osutunud parlamendisaadikud, läksid eelmise nädala kolmapäeva õhtul Brüsseli parlamendi hoonesse, end tulevaseks parlamendiliikmeks kirja panema. Parlament kohtub ametlikult esimest korda 2. juulil, kuid parlamendiliikmed saavad juba praegu tööle asuda.

Kui Puigdemont ja Comín ennast turvateenistustele tutvustasid, ei antud neile siiski juurdepääsu parlamendi hoonesse. Mõlemad nende nimed olid parlamendiliikmete nimekirjas halliks tehtud, kuid mitte mustad. 

“Meie õiguste täielik rikkumine”

Puigdemont reageeris raevukalt. “See on selge diskrimineerimine,” ütles ta ajakirjanikele. “Euroopa Parlament peab selle kohta tõsiselt aru andma, nad keelavad Euroopa kodanike esindajatel hoonesse siseneda, samas kui meid on valinud rohkem kui miljon inimest. Me peame olema võimelised oma valimislubadusi teostama, see on ränk rikkumine.” Nende advokaadid on pöördunud kohtusse.

Parlamendi talituste sõnul ei saanud Puigdemont ja Comín akrediteerida, sest veel ei olnud ametlikku nimekirja Hispaania valitud esindajatest meile saabunud. Enne peavad Hispaania poolt valitud parlamendiliikmed ametlikult vande andma Hispaania valimiskomisjoni ees,  enne nende lõplikku valimist, kuid tegelikult on valitud kandidaatidel juba praegu ajutine akrediteering. Kolmapäeval lubati hoonesse sisse ka uusi äsjavalitud parlamendiliikmeid, sealhulgas katalaanist. Kahtlustatakse Hispaania sekkumist kohtuasjas, sest Puigdemonti ja Comini vastu on hetkel endiselt kinnipidamiskohustus.

Kõik akrediteeringud on tühistatud

30. Mai hommikul tuli teade, et ükski Hispaania parlamendiliige ei saa hetkel ühtegi akrediteeringut. Kõik Hispaania parlamendiliikmete ajutised akrediteeringud peatatakse viivitamatult kuni parlamendiliikmete nimekirja ametliku avaldamiseni. Nad soovisid ilmselt vältida diskrimineerimise süüdistusi.

Dilemma

Puigdemont ja Comín seisavad nüüd silmitsi suure dilemma ees. Kui nad tahavad olla parlamendiliikmete nimekirjas, peavad nad kahe nädala jooksul Madridi minema, et lasta end vannutada parlamendi liikmeks. Aga niipea, kui nad Hispaania maapinnale jala panevad, nad arreteeritakse. Kui nad Belgiasse jäävad, jäävad nad küll vabadusse, kuid nad kaotavad oma parlamendiliikme koha. 

Puigdemonti advokaat vaidleb vastu sellele, et tema kliendilt nõutakse vande andmist Madridis. „Seda ei  ole ette nähtud üheski Euroopa lepingutes ega Euroopa Ülemkogu otsuses, ega ka Euroopa Parlamendi kodukorras. Lisaks on selline nõue vastuolus erinevate seadustega, milles on selgesõnaliselt sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmed esindavad otseselt kodanikke, mitte liikmesriike, ning et nad kasutavad oma volitusi isiklikult ja sõltumatult. Lisaks on Euroopa Ülemkogu otsuses sätestatud, et valitud esindajad saavad istungil osaleda ainult teatatud tulemuste ja volituste alusel. Selle põhjal ja mitte midagi muud. Lisades lisanõude vande andmiseks, eiratakse sellega raskelt Euroopa seaduseid.”

Bekaert ütleb, et Hispaania peab saatma oma vastuväited Euroopa Parlamendi õiguskomisjonile. Ta uurib volikirju ja käsitleb kõiki vastuväiteid. Niikaua kui vastuväidetele ei ole lõplikku vastust, on Euroopa Parlamendi kodukorras sätestatud, et asjaosalised osalevad vahepeal täies ulatuses parlamendis.”

 

Allikas: ajaleht “HLN – Het Laatste Nieuws”