Euroopa kohus viskas Poola oma ridadest välja

0
750

Poola kohus on õiguskolleegiumi muudatusi kasutanud alates 2015. aastast, kaasa arvatud riigi kohtunike ametisse nimetamist, nüüd ei peeta enam Poola kohust poliitiliselt sõltumatuks.

Selle tulemusel peataski esmaspäeval ELi kohtunike organisatsioon, Poola hääle Euroopa kohtust. Poola Kohtunõukogul (KRS) on hääletamisõigus ära võetud ja ENJC tegevuses osalemisest välja jäetud. Kõik sai alguse pärast seda, kui Kohtu organisatsioon leidis, et Poola kohtureform ei ole kooskõlas Euroopa kohtuga.

Poola valitsus võttis vastu 2015. aastal uue kohtureformi, mille tulemusel vabastati mitu ülemkohtu kohtunikku ametist vanuse tõttu, kui eelmine ülempiir oli 70 aastat, siis see toodi 65 peale. Reformi tõttu pidi ametist lahkuma 40 protsenti kohtunikke, sealhulgas ülemkohtu esimees. Samuti saavad reformi tulemusel parlamendiliikmed suurema hääleõiguse otsustada, keda määrata kohtunikuks. Varem tegid seda kohtunikud ise.

“Selle konkreetse juhtumi asjaolud on toonud kaasa lihtsalt tehtud Euroopa kohtu otsuse,” märkis ENCJ, lisades, et “liikmesriigid võivad vabalt korraldada oma kohtusüsteeme viisil, mis nende arvates sobib, kuid on olemas mõned miinimumstandardid mida tuleb järgida. ”

ENCJ väljendab muret KRSi hiljutiste muudatuste pärast, mis tähendab, et kandidaatide esitamisel kandideerimisi ei seata poliitilisele kontrollile ja et kohtute autonoomiat on kahjustatud uute Riigikohtu liikmete muudatustega – sealhulgas presidendi ametist vabastamine – kuna rahvuskonservatiivne Õiguse ja Õigluse erakond võitis 2015. aasta parlamendivalimistel selle programmiga. Sellel on rahva mandaat.

Need muutused on olnud vajalikud, kohtunike eemaldamiseks vanast kommunistlikust süsteemist ja kohtunik töö tõhusamaks muutmine ning Brüsselis puudub endiselt õigus sekkuda liikmesriikide õigussüsteemi.

Eelmise aasta detsembril algatas Euroopa komisjon artikli 7 kohaseid menetlusi Poola vastu, et sundida islamiriikidest pärit kvoote Poolale, kellele konservatiivne valitsus on sulgenud piirid.

Poland suspended from the European Network of Councils for the Judiciary

Changes Poland’s Law and Justice party government have made to Poland’s judicial system since their rise to power in 2015, including the body that nominates the country’s judges, is now being deemed as no longer independent of political control.

Kommenteeri

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisestage oma nimi siia

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.