Euroopa komisjoni president: “Sisseränne on Euroopa jaoks tõsiasi – ja jääb selleks alati”

0
750

Euroopa Komisjoni president nõuab uusi seadusliku sisserände teid Euroopasse.

19. novembril rõhutas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, et Itaalia, Kreeka ja Hispaania, kes asuvad ELi piiridel, ei ole võimelised neid rõhuvaid rändevoogusid juhtima. Seetõttu vajavad riigid teiste ELi liikmesriikide solidaarsust.

Von der Leyen tuletas meelde uue varjupaigasüsteemi ja selle kiire kokkuleppe olulisust.

“On oluline, et EL looks rände haldamiseks pikaajalise süsteemi, mis põhineb täielikult ELi väärtustel,” ütles president.

Euroopa Komisjoni president tuletas meelde, et ränne on keeruline küsimus. Muresid on mitmesuguseid.

“Peame arutama ELi välispiiride, näiteks Itaalia, Kreeka ja Hispaania muresid. Nad on mures, et rände juhtimiseks vajalikud meetmed ületavad nende võimekust ja vajavad teiste solidaarsust.”

Von der Leyen rõhutas, et peagi on vaja lahendust, sest „võlgneme selle oma pagulastele ja kodanikele“.

“Sisseränne on Euroopa jaoks tõsiasi – ja jääbki olema,” tuletas von der Leyen meelde ja lisas, et “sisseränne rikastab ühiskondi ja toob ELi liikmesriikidesse uusi talente.”

Euroopa Komisjoni president kutsus üles looma uusi seaduslikke kanaleid Euroopasse sisserändeks ja liitu saabuvate migrantide vastu võtmiseks.

“Euroopasse saabuvatele inimestele tuleb anda kõik võimalused, mida nad vajavad, et oma potentsiaali meie ühiskondades kasutada.”

Euroopa Komisjon kavatseb järgmisel nädalal avaldada uue integratsiooni ja kaasamise kava aastateks 2021–2027.

Allikas: Kansalainen.fi

JÄTA OMA VASTUSES

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisestage oma nimi siia

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.