Euroopa Komisjoniga “solidaarselt” käitunud Eesti sai eelarvesse kolmandiku võrra vähem toetust

0
647

Euroopa Komisjon esitas kolmapäeval Euroopa Liidu järgmise perioodi eelarvekava. Eesti jääb küll jätkuvalt netokasusaajaks, ent kasu võrreldes panusega kahaneb tuntavalt, vahendab Err uudised.

EL-i eelarve aastatel 2021-2027 kannatab Suurbritannia liidust lahkumise tõttu. Kui suure osakaalu oma SKP-st peaksid ülejäänud riigid eelarvesse maksma, on veel otsustamisel.

Komisjon teeb ettepaneku pikaajalise eelarve kohta, mille kulukohustused aastatel 2021–2027 moodustavad 1135 miljardit eurot (väljendatuna 2018. aasta hindades), mis on võrdväärne 1,11 protsendiga 27 EL-i liikmesriigi kogurahvatulust (praegu üks protsent kõigi EL-i riikide SKP-st).

Selline kulukohustuste maht tähendab, et makseid tehakse 1105 miljardi euro (mis vastab 1,08 protsendile kogurahvatulust) väärtuses (2018. aasta hindades). See hõlmab EL-i peamise arengukoostööd rahastava vahendi Euroopa Arengufondi lisamist EL-i eelarvesse. Viimane toimis seni valitsustevahelise kokkuleppena. Inflatsiooni arvesse võttes on uue eelarve maht võrreldav praeguse, 2014.–2020. aasta eelarve suurusega, teatas Euroopa Komisjon.

Andrus Ansipi sõnul vajab Euroopa lisaraha nii migratsiooni, digivaldkonna kui ka teaduse valdkond.


Allikas: https://www.err.ee/828079/eesti-kasu-el-i-uue-eelarve-toukefondidest-vaheneb-kolmandiku-vorra