Euroopa Liidu ametnikud, kes seisavad väidetavalt õigusriigi eest, rikuvad seda jultunult ise

0
400

Euroopa Komisjon pakub välja LGBTIQ strateegia. Mis tähendab, et: ELi ametnikud, kes seisavad õigusriigi eest, rikuvad seda jultunult ise.

  • Esiteks rikuvad nad lepingut ja õigusriiki, kuna neil puudub lepinguline alus oma pädevuse laiendamiseks selles valdkonnas, mis on reserveeritud ainult liikmesriigile.
  • Kui liikmesriike ähvardatakse ka sanktsioonidega, on see lepingu teine ​​rikkumine.

“Seetõttu rikuvad õigusriigi eest seisvad inimesed seda õigusriiki jultunult ise,” ütleb Poola Euroopa Parlamendi liige Patryk Jaki, kes on Poola Solidaarsuse erakonnast (Solidarna Polska) intervjuus portaalile wPolityce.pl, viidates LGBTIQ võrdõiguslikkuse ELi strateegiale.

Patryk Jaki:

“Me eeldaksime, et ELi ametnikud austavad õigusriiki. Õigusriiki tuleks mõista ennekõike seaduse alusel ja selle piires. Peate endalt küsima, kus on sellise tegevuse alus. Perekonna ja emaduse määratlemisega seotud küsimused on EL-i lepingutes reserveeritud ainult liikmesriigile. Seetõttu pole ELi ametnikel midagi pistmist sellega, kuidas Poola neid küsimusi reguleerib.”

“ELi ametnik üritab seda praegu teha tagaukse kaudu, ehkki poolakad pole nõus, et homopaarid peaksid saama lapsi adopteerida, kui näiteks Poolas soovib homoseksuaalne paar abielluda ja lapsendada, siis nad kolivad hetkeks teise riiki, et seal abielluda ja lapsendada, ning siis tulevad nad tagasi Poolasse – see tähendab, et sel viisil käitudes rikutakse Poola seadusi ning rikutakse lepingusätteid. See on täiesti jultunud käitumine.”

“Teine element on see, et on oht, et kui Poola seda ei järgi, võetakse riigilt raha ära. See rikub ka lepinguid. Esiteks rikuvad nad lepingut ja õigusriiki, kuna neil puudub lepinguline alus oma pädevuse laiendamiseks selles valdkonnas, mis on reserveeritud liikmesriigile.”

“Kui riike ähvardatakse ka sanktsioonidega, on see lepingu teine ​​rikkumine. Seetõttu rikuvad õigusriigi eest seisvad inimesed seda jultunult ise. et kui Poola seda ei järgi, võetakse temalt raha. See rikub ka lepinguid.”

Ajakirjanik: Strateegia sisaldab muu hulgas midagi sellist nagu “homofoobne vihakõne”, mis lisatakse EL-i kuritegude kataloogi.

“Selles osas on see ka ainult ja ainult liikmesriigi pädevuses. See on veel üks lepingute rikkumise element. Teiseks on Poola üks sallivamaid riike ELis. Ainus asi, mida me ei taha, on kehtestada meile “väärtusi”, mida poolakate enamus ei aktsepteeri. Kui me ei aktsepteeri seisukohta, mille proua Dalli ja mõned teised ELi ametnikud tahavad omaks võtta, siis hoolimata sellest, mida poolakad valimistel ütlevad, teame me Brüsselis niikuinii paremini ja otsustame nende eest. Keegi pole sellise EL-iga nõus.”

Ajakirjanik: Küsimus on selles, kas seda strateegiat on võimalik kehtestada Poola tahte vastaselt. Kas selle strateegia vastuvõtmisel on tingimus riikide üksmeele olemasolu?

“Mitte tingimata. Küsimus on selles, milline saab olema selle dokumendi vorm. Nad võivad proovida teha nii nagu õigusriigiga, see tähendab täiesti ilma lepingulise aluseta. Kui nad said seda teha seal, saaksid nad seda teha ka siin. Näiteks direktiivina, s.o üldiselt siduva akti kujul, riikidel kohustus see vastu võtta. See oleks järjekordne jultunud seaduserikkumine.”

Ajakirjanik: Kui mainitud strateegia võetakse vastu just sel viisil, mida peaks teie arvates Poola tegema?

“Kõigepealt peab Poola oma strateegia ümber mõtlema. Kui see jätkub selles suunas, usun, et me läheneme non possumus piirile.”

JÄTA OMA VASTUSES

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisestage oma nimi siia

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.