JUHTKIRI: Euroopa Liidu koostatud raport: Eestisse mahuks 7,6 miljonit pagulast?

0
5047

EU on koostanud aastal 2010 nn. lõpliku raporti pagulaste ümberpaigutamisest. 

Euroliidus tegeletakse arvutamisega, kui palju migrante võiks veel igasse riiki toppida.      Lk 109 selgub, et Eestisse mahuks neid üle 7,6 miljoni ja Soome koguni üle 62 miljonit.

Tegu pole küll (veel) Brüsselis vastu võetud seisukohaga, kuid see, et selliste arvutustega tegeletakse, tekitab külmavärinaid.

Paljud peavad seda naljaks aga meile tundub, et tegemist täiesti reaalse plaaniga.

Foto: väljavõte State Watch ajajoonelt
Tähelepanu tasub pöörata ka Punkt: “6. Start with small numbers to make relocation understandable and acceptable to the general public.A sense that experts working on refugee and asylum issues across Europe worry that the public would not accept relocation, largely due to fear of the scale of movements, leads to the suggestion that any relocation programme should start with relatively small numbers. Indeed, this has largely been the case for the existing pilot projects.”

TÕLGE:

“6. Alusta väikeste arvudega, et ümberpaigutamine oleks mõistetav ja üldsusele vastuvõetav. On mõistetav, et pagulaste ja varjupaigataotlustega tegelevad eksperdid kogu Euroopas muretsevad, et üldsus ei nõustu ümberpaigutamisega, mille põhjuseks on peamiselt hirmud liikumise ulatuse pärast, soovitus, et igasugune ümberpaigutamisprogramm peaks algama suhteliselt väikeste arvudega. Tõepoolest, see on suuresti olnud olemasolevate katseprojektide puhul.”

ALLIKAS:

null

null