Euroopa Liidu küsitlus: vaid 42% inimestest toetab Euroopa Liitu

0
587

Euroopa Liidu viimase küsitluse tulemustest selgus, et ainult 42% toetab Euroopa Liitu. Kodanike arv, kes ei usalda Brüsselit ja sealseid juhte, on 48%.

Euroopa Liidu usaldus
Foto: ec.europa.eu

Kõige rohkem toetas Euroopa Liitu:

  1. 65% Leedu
  2. 60% Taani
  3. 59% Rootsi

Kõige vähem oli toetust Euroopa Liidule:

  1. Kreekas usaldab Euroopa Liitu 26%
  2. 31% Suurbritannia
  3. 32% Tšehhi Vabariik,
  4. 33% Prantsusmaa (enamik vastanutest ütlesid, et rahvahääletuse korral eelistavad nad Euroopa Liidust lahkuda).

Kõigi ELi kodanike peamine mure on endiselt ränne.Teine suurim probleem oli rände küsimusega seotud terrorism ja kolmas rahandus.

Allikas: Voiceofeurope.com