Euroopa Parlament keelas Ungari justiitsministril tema riiki puudutavas arutelus osaleda

0
1314
Ungari peaminister Viktor Orbán ja justiitsminister Judit Varga. (Foto: Facebook)

Ungari justiitsminister Judit Vargal keelati 14. mail Euroopa Parlamendi arutelus osaleda, mis käsitles tema riigi koroonaviiruse kaitse seadust. Ükski Ungari valitsuse liige ei olnud selle arutelul kohal, et kasvõi pakkuda diskussiooni. Antud arutelus  räägiti peaminister Viktor Orbáni “diktatuuri”reeglitest. Istungjärgul kutsusid saadikud üles Ungarit karmilt distsiplineerima, edastab Euroopa Hääl.

“Kas institutsioon, kus teise poole kuulmine pole iseenesestmõistetav, saab end ikkagi demokraatlikuks nimetada?” ütles Varga pika vastusena ELi sammule.

Ungari parlament kiitis seaduse heaks pärast Wuhani koronaviiruse (COVID-19) puhkemist märtsis, mis lubab valitsusel hädaolukorra ajal otsuste tegemisel parlamendist mööda minna. See oli õigustatud, kuna see võimaldas valitsusel kriisi puhkedes kiiresti muutuvatele oludele reageerida. Ungari mõisteti seaduse pärast laialdaselt hukka, vaatamata asjaolule, et see seadus erineb väga palju tegelikkusest, mida kriitikud väidavad, teatab Voice of Europe.

Proua Vargal keelati arutelul osaleda ja öeldi, et ta ei saa sellest osavõtta isegi eemalt, hoolimata asjaolust, et veebipõhised sessioonid on pandeemia ajal muutunud sotsiaalse distantseerimismeetmena tavaliseks. EL põhjendas nende otsust väitega, et parlamendi aruteludes saavad osaleda ainult riigipead või valitsusjuhid, hoolimata asjaolust, et madalama astme valitsusametnikud on Euroopa Parlamendis varem üpris sageli osalenud.

Euroopa Parlamendi president David Sassoli tegi ettepaneku lubada peaminister Orbánil ise sellel istungil esineda, kuid ainult siis, kui ta saabus kohale isiklikult. Orbán keeldus, öeldes, et ta on pandeemiaga tegelemiseks liiga hõivatud, ja palus Vargal rääkida tema asemel ehk teda komisjoni ees asendada. Tema taotlus lükati tagasi.

Selle arutelu kutsus üles parlamendi roheline fraktsioon ja seda toetasid ka sotsialistid. Kui see lõpuks toimus, osales istungil vaid väike arv saadikuid, peamiselt vasakpoolsed poliitikud. Kohal viibinud inimesed nõudsid Ungari suhtes sanktsioonide kehtestamist, ELi poolt Ungarile rahaliste toetuste maksmise lõpetamist ja artikli 7 kohase distsiplinaarmenetluse algatamist riigi vastu.

Kogu palagan kestis õnneks väga vähe aega, ainult 20 minutit. Ühtegi resolutsiooni ei võetud vastu.

Varga kritiseeris oma avalduses parlamenti, öeldes, et “institutsioon, kes on mitmel korral nõudnud Ungarilt õigusriiki ja pidanud demokraatia alaseid loenguid, ei pööra isegi tähelepanu õiglasele kohtuprotsessile.”


 

Loe ka: Ungari justiitsministri kõne, millega ta oleks Euroopa parlamendi ees esinenud


 

Orbáni partei Fidesz parlamendisaadik Tamás Deutsch ütles, et arutelu oli lihtsalt üks lükke, mille eesmärk oli Ungari häbistamine liberaalsete immigratsioonimeelsete jõudude poolt. Samuti mõistis ta hukka Euroopa Parlamendi sellise istungi kokkukutsumise ajal, mil pandeemiale tuleks pöörata kogu tähelepanu.

Arutelu kulges edasi vaatamata asjaolule, et Euroopa Komisjoni väärtuste ja läbipaistvuse asepresident Věra Jourová oli juba ametlikult tunnistanud, et Ungari meede on täiesti seaduslik ja kooskõlas Euroopa Liidu standarditega, nagu kirjutas Voice of Europe.

JÄTA OMA VASTUSES

Palun sisesta oma kommentaar!
Palun sisestage oma nimi siia

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

(!) NB! (!)

  • Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
  • Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist
  • Rahvuslane.ee ise ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu eest.
  • Rahvuslane.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.