Euroopa Parlament nõuab: “Igasse riiki vihakuritegude uurimise politsei!”

0
1776

Kui oled parempoolne, siis satud uurimise alla, kui vasakpoolne, siis laamenda mõnuga…

Eelmisel nädalal võttis Euroopa Parlament vastu avalduse, milles kutsutakse üles keelustama “neo-fašistlikud” liikumised, kirjutab Kansalainen.

Samuti nõuab see üleeuroopalist koostööd võitluses fašismi, rassismi, pagulasvastasuse ja muude sallimatuse vormide vastu. Igasse riiki nõutakse vihakuritegude uurimise politseid.

484 parlamendi liikmest hääletas: 355 poolt, 90 vastu, ning 39 saadikut olid erapooletud.

Eesti saadikutest hääletas vastu vaid Igor Gräzin: