Goodbye money: IKEA investeerib sisserändajate integratsiooni üle miljardi Rootsi krooni

0
754

Rootsi mööblifirma IKEA plaanib sisserändajate tööhõive suurendamiseks investeerida üle miljardi Rootsi krooni, vahendab Mvlehti Rootsi ajalehe Dagens Industri uudist.

IKEA on otsustanud investeerida nn “sisserändajate integratsiooni” üle miljardi Rootsi krooni (95 789 559.88 eurot). Projekti eesmärk on palgata tööle võimalikult palju “pagulasi”.

Kava tutvustati ÜRO esimesel ülemaailmsel pagulasfoorumil Genfis. IKEA sõnul pole sisseränne ainult valitsuse küsimus, vaid ettevõtlussektori ja kogukonna asi.

„Tahame aidata muuta pagulaslugusid. Sageli kiputakse keskenduma probleemidele, samal ajal kui me teame, et nad on töökad inimesed ja tahame aidata neil saada osaks meie kogukonnast,“ ütles IKEA fondi tegevjuht Per Heggens .

Ikea Fond eraldab järgmise viie aasta jooksul sadu miljoneid eurosid ehk üle miljardi Rootsi krooni, et rahastada erinevaid programme, mis muudavad pagulased iseseisvaks.

Samuti värbab ettevõte mitmest erinevast riigist 2500 põgenikku, pakkudes neile töö- ja keeleõpet, et nad saaksid tööd IKEA-s või muudes ettevõtetes. 

Ikea Fond ei korralda mõnda üksikut projekti, vaid on põgeniketeemadega tegelenud kümne aasta jooksul, täpselt nii kaua, kui on olnud sihtasutus, mitmesuguseid erinevaid projekte. Lisaks praegu lubatud miljardile pingutusele teeb Ikea Fond pagulasküsimustes koostööd ka Ikea kaubamärki omava Inter Ikeaga, mis arendab oma portfelli Ikea kaheteistkümnele frantsiisivõtjale, ja Ingka Grupiga, kes juhib enamikku maailma Ikea kaubamajadest – koostööd. Ka Tallinnas avati IKEA kauplus.

IKEA on esindatud umbes 30 erinevas riigis, kaasaarvatud Eestis, teisisõnu on ettevõtte juhtkond teinud ülesande kõigile võtta vastu 2500 põgenikku, et anda neile töö- ja keeleõpe, mis suurendab nende võimalusi tööle asuda Ikea või teistesse ettevõtetesse.

„See sai alguse kohalike töötajate algatustena pagulaskriisi ajal erinevate riikide põgenike abistamiseks ning siiani on keskmiselt kuue kuu jooksul töö- ja keeleõpet saanud umbes 500 inimest. Nüüd laiendame seda projekti kõigi oma 30 riigi ja umbes 300 kaubamaja vahel, et rohkem pagulasi tööle saada,” ütleb Tolga Öncu, Ingka grupi kaubamajade juhataja.

Tolga Öncu jaoks on oluline küsimus lihtsalt teiste ettevõtete innustamiseks, sõnas ta ÜRO pagulaste teemalisel tippkohtumisel.

“See on põgenike jaoks hea, kuid fakt on see, et see pakub ka meie ettevõtetele suuri eeliseid. Oleme saanud positiivset reageeringut, nii oma töötajatelt kui ka klientidelt,” ütleb ta.