Haridusamet uurib EKRE nõudmisel Tallinna kooliõpilaste kinoskäiku

0
883

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) soovib Tallinna haridusametilt üksikasjaliselt teada, kui palju Tallinna koolide õpilasi käis selle nädala alguses kinos vaatamas noortele mõeldud homoteemalist dokumentaalfilmi “Kapist välja” ja mida filmist arvati. Haridusamet ootab nüüd EKRE küsimustele vastuseid koolijuhtidelt, kelles taoline pöördumine hämmingut tekitas.

Tallinna haridusameti hariduskorralduse osakonnast läks reede ennelõunal Tallinna põhikoolide ja gümnaasiumijuhtidele teele kiri, kus antakse teada, et haridusametisse tuli neljapäeva pärastlõunal Tallinna linnavolikogu Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni arupärimine, mille vastamise tähtaeg on 3. jaanuar.

Arupärimises tahab EKRE teada Tallinna kooliõpilaste osalemise kohta Sõpruse kinos 17. ja 18. detsembril linastunud dokumentaalfilmi “Kapist välja” seanssidel ning koolides seksuaalvähemusi tutvustavate tegevuste kohta.

Haridusameti töötaja, kes enda sõnul peab vormistama koolijuhtide vastustest abilinnapeale kokkuvõtte, saatis direktoritele alljärgnevad küsimused:

1. Kas Teie kooli õpilased käisid vaatamas Sõpruse kinos 17.12 või 18.12 dokumentaalfilmi “Kapist välja”?

2. Kui õpilased käisid seda filmi vaatamas, siis kui palju oli osalejaid ja mis klassidest?

3. Kust sai kool info dokumentaalfilmi “Kapist välja” kohta?

4. Milline oli õpetajate ja õpilaste tagasiside filmile?

5. Kas koolis on toimunud paari viimase aasta jooksul tunniväliseid seksuaalvähemusi tutvustavaid tegevusi nagu loengud, kohtumised vms?

6. Kui koolis on toimunud seksuaalvähemusi tutvustavaid tegevusi, siis palun lühiülevaadet toimunud tegevustest.

Tallinna haridusameti pressiesindaja Leini Jürisaar vastas ERR.ee kommentaaripalve peale, et kõnealuse arupärimise sai volikogu EKRE fraktsioonilt Tallinna abilinnapea ning linnavalitsusel on kohustus volikogu arupärimistele vastata. “Vajadusel küsivad abilinnapead vastamiseks vajalikku informatsiooni oma vastutusala linnaametitelt. Kui haridusametile ei ole küsitud informatsioon teada, pöördutakse info kogumiseks haridusasutuste poole, mis on tavapärane praktika,” seisis haridusameti vastuses.

Eesti LGBT Ühing taunib haridusameti päringuid koolijuhtidele. “Ükski erakond ei tohi dikteerida, milliseid õppemeetodeid koolides õppekava täitmiseks kasutatakse. Samuti eeldab ühing, et haridusamet on kursis õppekavades olevate teemade ja nende alusväärtustega,” edastas ühing, viidates sellele, et riiklikus õppekavas oluliseks peetud alusväärtused tulenevad Eesti põhiseaduses, ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis, lapse õiguste konventsioonis ning Euroopa Liidu alusdokumentides nimetatud eetilistest põhimõtetest.

Allikas: https://www.err.ee/