Harri Kingo: Donald muutis oma mängu

0
1322

Kui vaadelda suhtumist USA rünnakule Iraani vastu, siis jagunetakse kaheks. Ühet laidavad sellist sammu, teised kiidavad selle õigeks. Miks selline kahene arusaam toimunust?

Küsimus on kahes erinevas maailmavaates ja loogikas. See vajab aga väikest selgitust. Niisiis:

Lääne loogikat võiks nimetada reeglitest lähtuvaks loogikaks.

Me kohtame seda juba läänemaailma kultuuri aluses – religioonis. Vana testamendi kohaselt sõlmisid inimene ja Jumal lepingu ja nende kahe suhted olid lepingulised – reeglistatud. Kui inimene käitus reeglite kohaselt, oli talle paradiis tagatud, sest sellised olid Jumala kehtestatud reeglid – leping. Reeglistatus avaldus ka sõjapidamises ja paljudes eluvaldkondades. Isegi tapmine oli reeglistatud – näitena võiks tuua rüütlite ajastu võitlemised või hilisemad duellid. Kuid ka lihtsamates asjades püüti lääne kultuuris kõike reeglistada – sellest ka keerukas kohtupidamine õigusemõistmise reeglite alusel, suhted majanduses jne jms. Reeglistatud on ka riikide rahvusvahelised suhted. Reeglitestb lähtuv loogika on ka teaduse meetod – kui on mingid algfaktid, siis püütakse loogiliste reeglite alusel tuletada sellest teooria ja saada mingi vastus või seletus faktidele. Sest füüsika ja matemaatika on just sellised. Poliitika kohta võib kokkuvõtvalt öelda, et lääne inimeste ja vastavalt ka riikide vaheline suhete aluspõhimõte on lähtumine mingitest kokkulepitud reeglitest – lepingutest. See ongi reeglitest lähtuv suhete loogika ja mõtlemine. Reeglid määravad, kuidas toimida.

Idamaade maailmavade ja loogika on teine.

Seal lähtutakse mitte reeglitest, et saada mingi tulemus, vaid suhete keskmeks on tulemus, mida soovitakse saavutada. Ning kõik, mis lähendab kedagi soovitud tulemusele, on lubatud ja õige. Sellist arusaama ja vaadet võiks nimetada tulemusest lähtuvaks loogikaks. Heaks näiteks sellisest loogikast on Venemaa. Venemaal on eesmärk – olla valitseja. Kui selleks on vaja sõlmida mingi leping – see sõlmitakse. Kui aga on kasulik lepingut rikkuda – lepingut rikutakse. Ajaloos põrkusid reeglitest lähtuv loogika ja eesmärgist lähtuv loogika Napoleoni sõjaretkel Venemaale. Napoleon eeldas, et Vene väed peavad kinni tollastest sõjapidamise reeglitest – et kaks armeed kohtuvad otsustavas lahingus ja ausas võitluses selgub, kes on võitja. Venemaa aga lähtus eesmärgi kesksest loogikast – vajalik on võit. Nii hüljati kõik tollased arusaamad nn. ausast sõjapidamisest ja asuti vastast kurnama põletatud maa taktikaga, taandumisega, mis muutis Napoleoni armee varustamise üha võimatumaks ja partisanisõjaga. Borodino lahing jäi viiki, kuid edasi lasti vaenlane Moskvasse. Otsustavat lahingut aga ei tulnudki. Enamaks kui Moskvasse jõudmine Napoleonil jõudu ei jätkunud, reeglitepärast lahingut ei tulnud ja järgnes tema armee häving. Sisuliselt sama kordus 2. maailmasõjas, kus Hitler lootis kiiret ja reeglitest lähtuvat võitu, kus aga Venemaa mängis eesmärgist – võidust lähtuva loogika alusel. Ja see osutus efektiivsemaks. Lihtsalt läänelik reeglite alusel toimimine jäi alla idamaisele eesmärgist lähtuvale toimimisele. Praeguse ajani ei suuda alati reeglitest lähtuv lääs mõista Venemaad, kes tegutseb eesmärgist lähtuvalt ja vajadusel viskab kõik reeglid nurka.

Näitest lääne ja ida kahest erinevast loogikast võiks tuua massiliselt. Kaasaja kujukaks näiteks on erinevus kristluse ja budismi vahel. Kui kristlus on rangelt reeglistatud tee ideaali – Jumala juurde, siis zen-budismis mistahes reeglid puuduvad üldse ja seal kehtib põhimõte, et kõik on õige ja hea, mis viib inimese tema ideaali – vabanemise poole.

Donald Trump tegi oma rünnakuga Iraani vastu midagi, mis on lääne reeglitel põhinevast sõjapidamise loogikast erinev. Rünnak lähtus eesmärgist ega põhinenud rahvusvahelisi suhteid ja sõjapidamist reguleerival rahvusvahelisel reeglistikul – lepingutel. Selline loogika vahetamine on jäänud paljudele läänes arusaamatuks ja Trump teenib sellega ära laitusi. Kuid juhtus vaid see, et Trump mängis seda mängu idamaade eesmärgist lähtuva loogika alusel, mida idamaad ise oma läänevastases sõjas kasutavad (meenutagem idamaist reegliteta sõjapidamist – idamaadest lähtuvat terrorismi), mitte lääne reeglitel põhineva loogika alusel.

Kumb kahest loogikast on õige?

See on ehk mõttetu küsimus. Me ise, inimestena, käitume oma elus kohati reeglitest lähtuvalt, kohati aga lähtume oma eesmärgist ega arvesta reegleid. Kohati ongi kasulik järgida reegleid, et tulemus saavutada. Kohati aga on tark lähtuda eesmärgist, et selleni jõuda. Mõlemad mõtlemise ja loogika põhimõtted on õiged, tuleb vaid aru saada, millal millist loogikat mis olukorras kasutada.

Kui vaadelda rahvusvahelisi suhteid, siis on väga raske seda mängu mängida reeglite alusel, et võitu saavutada, kui sinu mängupartner reeglitest ei hooli ja lähtub üksnes eesmärgist võita. See on nagu malematš, kus üks mängib võidu saavutamiseks male reeglite alusel, teine aga virutab talle vasaksirge näkku ja on selle malevälise käiguga oma vastase alistanud.

Donald ei teinud muud kui muutis oma mängu strateegiat – ta ei lähtu reeglitest, vaid eesmärgist. Ta talitab nagu idamaalane ise talitab, ei muud. Aga paljud läänes ei mõista seda muutust.

Eks igaüks peab ise otsustama, oli see rünnak sellest vaatevinklist lähtuvalt õigustatud või mitte. Vastus oleneb vaid sellest, kas hindaja ise lähtub reeglitest lähtuvast loogikast või eesmärgist lähtuvast loogikast.